Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Hoa
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự phân bố và chu chuyển của Asen trong các thành phần chính của hệ sinh thái hồ Tây, Hà Nội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hoa                      

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     17/11/1982                                                       

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3201/QĐ- SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự phân bố và chu chuyển của Asen trong các thành phần chính của hệ sinh thái hồ Tây, Hà Nội

8. Chuyên ngành:  Sinh thái học                                    

9. Mã số: 62420120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương; PGS. TS. Lê Thu Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-        Cung cấp bộ số liệu cập nhật và đầy đủ nhất về hàm lượng As trong các thành phần khác nhau của hệ sinh thái hồ Tây.

-        Cung cấp dẫn liệu về hệ số tích tụ sinh học của As trong một số loài sinh vật sinh sống trong hồ.

-        Xây dựng mô hình chu chuyển của As qua các thành phần chính của hệ sinh thái hồ Tây, từ đó dự báo sự biến động hàm lượng As trong các thành phần tương ứng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: mô hình là một công cụ quản lý. Do đó, với mô hình được thiết lập, có thể dự báo được sự biến động hàm lượng As trong hồ khi các giá trị đầu vào thay đổi, từ đó các nhà quản lý có thể quản lý tốt các nguồn thải nhằm hạn chế những biến động tiêu cực tới hệ sinh thái hồ.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Phân tích các dạng As trong các loài cá ở hồ Tây làm cơ sở chính xác cho việc đánh giá rủi ro ung thư cho con người và nguy cơ tổn thương cho hệ sinh thái của As ở hồ Tây.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Bui Thi Hoa, Le Thu Ha, Luu Thi Lan Huong (2016), “Arsenic Content in Sediment and some Benthos Species in West Lake, Hanoi Vietnam”, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 32 (1S), pp. 63-68

[2] Bùi Thị Hoa, Lưu Thị Lan Hương, Lê Thu Hà (2015), “Hàm lượng asen trong một số loài cá ở hồ Tây và nguy cơ ảnh hưởng của asen tới sức khỏe con người”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 31(4S),  tr. 115 - 121.

[3] Bùi Thị Hoa, Lưu Thị Lan Hương (2014), “Sự tích tụ của asen trong động vật nổi và thực vật nổi tại hồ Tây, Hà Nội”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 19, tr. 36-42.

 [4] Bùi Thị Hoa, Lưu Thị Lan Hương (2011), “Preliminary investigation of arsenic concentration in some groups of aquatic organisms in West lake, Hanoi”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 27(2S), tr. 18-22.

 

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   |