Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều chế, phân bố sinh học và khả năng gắn với tế bào ung thư của phức hợp miễn dịch phóng xạ 131I-Rituximab

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu                

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     02/06/1964                                                       

4. Nơi sinh: Bình Thuận

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5169/QĐ-SĐH, ký ngày 26/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều chế, phân bố sinh học và khả năng gắn với tế bào ung thư của phức hợp miễn dịch phóng xạ 131I-Rituximab

8. Chuyên ngành:  Mô - phôi và tế bào học 

9. Mã số: 62420117

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: GS.TS. Mai Trọng Khoa

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS. TS. Võ Thị Thương Lan

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã nghiên cứu và điều chế được phức miễn dịch phóng xạ 131I-rituximab  đặc hiệu lên tế bào lympho B ác tính. Thực nghiệm điều chế phức miễn dịch phóng xạ được tiến hành với hiệu suất đánh dấu cao.

- Sản phẩm 131I-rituximab đạt các tiêu chí về độ tinh khiêt hóa phóng xạ, độ bền invitro và invivo.  Nghiên cứu đáp ứng mục tiêu nghiên cứu sản xuất và đánh giá tiền lâm sàng dược chất phóng xạ, có tiềm năng là phương pháp mới trong điều trị miễn dịch phóng xạ trong nước.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Đang triển khai xin Bộ Y tế cấp phép để ứng dụng lâm sàng.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Ứng dụng lâm sàng điều trị đính bằng phương pháp miễn dịch phóng xạ sử dụng 131I-rituximab.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Mai Trọng Khoa, Nguyễn Thị Thu, Trần Đình Hà, Võ Thị Cẩm Hoa, Bùi Văn Cường (2013), “Nghiên cứu điều chế kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ 131I-rituximab dùng trong điều trị u lympho ác tính không Hodgkin”, Tạp chí Y học thực hành  Số 1 (858), tr 60-64.

[2] Mai Trọng Khoa, Nguyễn Thị Thu, Trần Đình Hà, Võ Thị Cẩm Hoa, Dương Văn Đông. Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Khánh Giang (2013), “Nghiên cứu đánh giá tính đặc hiệu của phức miễn dịch phóng xạ 131I-rituximab gắn trên kháng nguyên CD20, tế bào bạch cầu bệnh nhân ung thư NHL và tế bào Raji”, Tạp chí Y học thực hành Số 2 (859), tr 14-17.

[3] Mai Trọng Khoa, Nguyễn Thị Thu, Trần Đình Hà, Võ Thị Cẩm Hoa, Nguyễn Thị Khánh Giang, Nguyễn Lĩnh Toàn, Hồ Anh Sơn (2013) “Nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng của phức miễn dịch phóng xạ 131I-rituximab trên động vật thí nghiệm”, Tạp chí Y học thực hành  Số 3 (860), tr 30-34.

[4] Nguyễn Thị Thu, Mai Trọng Khoa, Trần Đình Hà, Võ Thị Cẩm Hoa, Dương Văn Đông Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Khánh Giang (2013) “Kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ 131I-rituximab dùng trong điều trị u lympho ác tính không Hodgkin”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội  tập 29 (3), pp. 51-58.

[5] Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Khánh Giang (2016), “Đánh giá khả năng gắn với tế bào ung thư của dược chất phóng xạ 131I-rituximab”, Tạp chí Y dược lâm sàng 108 Tập 11, tr 10-15.

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   |