Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Thanh Hương
Tên đề tài luận án: Pháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại

1.     Họ và tên: Ngô Thanh Hương                      

2.     Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 10/08/1988

4.     Nơi sinh: Hà Nội

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4867/QĐ-ĐHQG ngày 18 tháng 12 năm 2014 về việc công nhận nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2014

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo

7.     Tên đề tài luận án: Pháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại

8.     Chuyên ngành: Luật Kinh tế

9.     Mã số: 62 38 01 07

10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Ngô Huy Cương

11.  Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

a.   Thứ nhất, hệ thống hóa các lý thuyết về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại.

b.   Thứ hai, xây dựng cơ sở lý thuyết của việc mở rộng chủ thể và đối tượng cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại.

c.   Thứ ba, lý luận về giá trị pháp lý và hậu quả pháp lý của việc đăng ký hợp đồng bán và thuê lại.

d.   Thứ tư, lý luận về thu hồi, xử lý tài sản cho thuê trong trường hợp tài sản cho thuê là vật chứng của vụ án hình sự hoặc trong trường hợp Bên cho thuê bị phá sản.

e.   Thứ năm, luận giải về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm đối với giao dịch cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Cụ thể, làm sáng tỏ vai trò, ý nghĩa của các biện pháp bảo đảm trong giao dịch cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Từ đó chứng minh sự bất cập của quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

f.    Thứ sáu, đưa ra cơ sở khoa học cho về việc luật hóa các quy định về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và  thuê lại trong một đạo luật riêng.

g.   Thứ bảy, đánh giá tổng quát việc áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại.

h.   Thứ tám, kiến nghị các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện pháp luật cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại.

12.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

a.   Với tính cấp thiết của đề tài và các kết quả nghiên cứu đạt được, Luận án sẽ góp phần xây dựng lý luận chuyên sâu, toàn diện và hệ thống về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Do đó, Luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo có giá trị cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật; phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

b.   Từ các kết quả nghiên cứu thực trạng thực hiện pháp luật về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại, mà qua đó đánh giá, bình luận về những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, luận án có thể sẽ có ích đối với các luật gia, nhà nghiên cứu lập pháp, các chủ thể thực hiện chức năng tư pháp, hoặc đối với các cá nhân, tổ chức tham gia hoặc có liên quan đến cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại…

13.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Thực tiễn áp dụng pháp luật cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại ở Việt Nam

14.  Các công trình công bố có liên quan đên luận án:

-Ngô Thanh Hương (2016), “Thu hồi, xử lý tài sản cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại- Từ quy định đến thực tiễn”, Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, Tập 32, số 3, Tr. 89-95

-Ngô Thanh Hương (2017), “Hoàn thiện pháp luật về bán và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính”, Dân chủ pháp luật, Số 4(301), Tr. 31-36.

 Kiều Oanh - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   |