Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Tuấn Thắng
Tên đề tài luận án: “Quan hệ Thái Lan – Trung Quốc từ năm 2001 đến năm 2016”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Tuấn Thắng  

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/03/1986

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án theo Quyết định số 2222/ QĐ-XHNV, ngày 8/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

7. Tên đề tài luận án: “Quan hệ Thái Lan – Trung Quốc từ năm 2001 đến năm 2016”

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế              

9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:     1. PGS.TS. Nguyễn Thu Mỹ

                                                            2. PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đưa ra khung lý thuyết về nghiên cứu quan hệ giữa nước lớn và nước nhỏ, chiến lược của nước nhỏ trong quan hệ với nước lớn;

- Phân tích các nhân tố tác động và quá trình phát triển quan hệ Thái Lan - Trung Quốc từ năm 2001 đến năm 2016 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, văn hóa-giáo dục, khoa học công nghệ...

- Nêu lên những nhận xét về đặc điểm quan hệ Thái Lan – Trung Quốc, những thành tựu và những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước, tác động của quan hệ Thái Lan - Trung Quốc tới tình hình mỗi nước và quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Nam Á.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu cho các học giả, người nghiên cứu muốn tìm hiểu về quan hệ giữa Thái Lan và Trung Quốc.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.  Ngô Tuấn Thắng (2015), “Về quan hệ kinh tế của Trung Quốc tại khu vực Mỹ Latinh”, Tạp chí đối ngoại (74), tr.45-49.

2.  Ngô Tuấn Thắng (2016), “Diễn tiến quan hệ Thái Lan-Trung Quốc trong vấn đề Campuchia (1979-1991)”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (176), tr.64-76.

3.  Ngô Tuấn Thắng (2016), “Quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao Thái Lan-Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Thủ Đô (11), tr.178-188.

4.  Ngô Tuấn Thắng (2017), “Dấu mốc trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc sau đổi mới”, Việt Nam sau 30 năm Đổi mới - Thành tựu và Triển vọng, NXB Hồng Đức (Hội luật gia Việt Nam), tr.216-232.

5.  Ngô Tuấn Thắng (2017), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc tại Thái Lan”, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Thủ Đô (15), tr.165-173.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   |