Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Doanh
Tên đề tài luận án: Đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Nam Định

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Văn Doanh

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     09/3/1981                                                                     

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3201/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3811/QĐ-SĐH ngày 08/11/2011 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh cán bộ hướng dẫn luận án tiến sĩ

7. Tên đề tài luận án: Đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Nam Định

8. Chuyên ngành:          Môi trường đất và nước                                   

9. Mã số: 62 44 03 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         PGS.TS. Doãn Hà Phong

                                                            Hướng dẫn phụ:       PGS.TS. Vũ Quyết Thắng.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng được quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực ven biển miển Bắc Việt Nam.

- Xây dựng hệ thống bản đồ nguy cơ ngập, bản đồ tác động của nước biển dâng đến sử dụng ĐNN tại 4 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy và Xuân Trường với các mức ngập từ 12 đến 32cm theo 3 phương án sử dụng đất gồm bản đồ quy hoạch 2020, bản đồ hiện trạng 2015 và 2010.

- Xác định được các đối tượng bị tác động và tính toán giá trị thiệt hại kinh tế do tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất nông nghiệp tại 4 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy và Xuân Trường tỉnh Nam Định cho các khu vực khác nhau.

- Đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng trong sử dụng đất nông nghiệp trước bối cảnh tác động của nước biển dâng tại các huyện ven biển tỉnh Nam Định

 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Nghiên cứu của luận án có thể được áp dụng cho các địa phương có điều kiện tương đồng như Nam Định;

- Bản đồ nguy cơ ngập do nước biển dâng và bản đồ định hướng sử dụng đất đến năm 2050 giúp cho các huyện ven biển tỉnh Nam Định chủ động ứng phó với nước biển dâng;

- Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu được đề xuất trong luận án sẽ giúp các huyện ven biển tỉnh Nam Định tham khảo và lựa chọn giải pháp phù hợp để thích ứng với nước biển dâng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Mở rộng việc đánh giá thiệt hại kinh tế đến đất nông nghiệp của các yếu tố liên quan tới biến đổi khí hậu như: nắng nóng, rét đậm, rét hại, mưa lớn, bão,...;

- Đánh giá thiệt hại kinh tế do nước biển dâng có thể thực hiện với các tỉnh ven biển khu vực miền Bắc Việt Nam và mở rộng đối tượng đánh giá khác ngoài đất nông nghiệp.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] “Lượng hóa giá trị kinh tế của các hệ sinh thái: Công cụ quản lý bền vững tài nguyên và môi trường ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và dự báo,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 20 tháng 10/2015, tr36-39

[2] “Xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại các huyện ven biển tỉnh Nam Định”, Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Số 11 tháng 3/2016, tr11-18

[3] Nghiên cứu phương pháp đánh giá tác động của nước biển dâng tại một số huyện ven biển tỉnh Nam Định”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường,Số 10 (240) tháng 6/2016, tr19-23

[4] “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và đề xuất mô hình nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 300/2016, tr82-87

[5] Đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng tới sử dụng đất nông nghiệp tại các huyện ven biển tỉnh Nam Định, Tạp chí Khí tượng Thủy Văn, Trung tâm Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia, Số 677 tháng 5/2017, tr46-52.

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   |