Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Nhung
7. Tên đề tài luận án: Đánh giá khả năng phá hủy nền do động đất cho khu vực nội thành thành phố Hà Nội phục vụ công tác quy hoạch và quản lý rủi ro đô thị

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Nhung

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/12/1978

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.   Tên đề tài luận án: Đánh giá khả năng phá hủy nền do động đất cho khu vực nội thành thành phố Hà Nội phục vụ công tác quy hoạch và quản lý rủi ro đô thị

8. Chuyên ngành:  Vật lý địa cầu                                                               

9. Mã số: 62 44 01 11

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Hồng Phương; Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Đỗ Đức Thanh

11.   Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Bản đồ phân loại nền đất địa phương khu vực nội thành Hà Nội được thực hiện theo các tài liệu địa chất công trình, địa vật lý dựa trên tiêu chuẩn NEHRP có đối chiếu với tiêu chuẩn của Việt Nam. Với phạm vi nghiên cứu mở rộng và nguồn số liệu cập nhật mới đầy đủ nhất đến thời điểm hiện nay.

- Áp dụng phương pháp mới cho phép tổ hợp các đặc điểm địa chất và địa mạo trong đánh giá mức độ nhạy cảm với hóa lỏng của đất nền khu vực Hà Nội mở rộng. Chỉ ra các vùng với mức độ nhạy cảm khác nhau đối với hiện tượng hóa lỏng nền trong động đất.

- Lần đầu tiên một hệ phương pháp luận và quy chuẩn cho phép kết hợp các yếu tố địa chấn và địa kỹ thuật trong đánh giá khả năng phá hủy nền do động đất đã được tìm hiểu áp dụng cho thành phố Hà Nội như một hướng nghiên cứu độc lập. Các kết quả áp dụng đánh giá nguy hiểm hóa lỏng nền vùng nội thành thành phố Hà Nội: bao gồm việc đánh giá mức độ nguy hiểm hóa lỏng nền của mỗi lớp đất riêng biệt trong cột địa tầng các lỗ khoan, khả năng hóa lỏng tại mỗi điểm có thuộc tính đất tại chỗ và dự báo khả năng xẩy ra phá hủy nền do hóa lỏng bề mặt theo xác suất trong các động đất kịch bản hiện thực.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Tập cơ sở dữ liệu đa dạng, khá đầy đủ (lỗ khoan, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa mạo, địa chấn) được cập nhật từ các công trình có liên quan phục vụ trong các tính toán và phân tích của luận án, đây là nguồn dữ liệu quý giá cho mục tiêu nghiên cứu đánh giá phá hủy nền và rủi ro đô thị cho thành phố Hà Nội.

- Kết quả của luận án sẽ có những đóng góp đáng kể trong việc phòng chống và giảm nhẹ hậu quả do động đất gây ra cho cộng đồng đô thị, làm cơ sở để lập các kế hoạch quản lý rủi ro và ứng phó động đất cho toàn bộ thành phố Hà Nội.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Qua quá trình thực hiện các nghiên cứu trong luận án, tác giả kiến nghị tiếp tục nghiên cứu các vấn đề sau:

-Tiếp tục tìm hiểu để tiến tới đánh giá xác suất tổng cộng nguy hiểm hóa lỏng nền trực tiếp theo phương pháp xác suất thống kê. Mở rộng việc phân loại nền đất địa phương, tính toán hệ số an toàn kháng hóa lỏng của mỗi loại đất, chỉ số khả năng hóa lỏng LPI theo các kiểu số liệu khác như: số liệu kiểm tra xuyên hình nón (Cone Penetration test-CPT), kiểm tra dãn nở bằng phẳng (Flat delatometer test-DMT), kỹ thuật vận tốc sóng trượt (Shear wave velocity techniques-SWW) và đo áp suất lỗ khoan (self boring pressure meter-SBPT) vv…tăng cường thông tin trong việc xây dựng bản đồ nguy hiểm hóa lỏng nền. Để có được các kết quả chi tiết cần có nhiều số liệu đo địa kỹ thuật tại chỗ hơn nữa.

- Phát triển hướng nghiên cứu đánh giá phá hủy nền do động đất, mở rộng phạm vi nghiên cứu, phục vụ mục đích nghiên cứu rủi ro đô thị và ứng dụng trong xây dựng thiết kế kháng chấn, quản lý rủi ro tại Việt Nam.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Nguyễn Hồng Phương, Phạm Thế Truyền, Bùi Thị Nhung, Vũ Hà Phương (2012), “Kịch bản động đất và các ứng dụng trong quản lý rủi ro động đất đô thị”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học quốc tế “Vật lý Địa cầu – Hợp tác và phát triển bền vững, Hà Nội-Sapa, 14-17/11/2012, tr.147-160.

[2].       Bùi Thị Nhung, Nguyễn Hồng Phương (2015), “Phân loại nền đất địa phương khu vực nội thành Hà Nội theo các tài liệu địa chất công trình, địa vật lý dựa trên tiêu chuẩn NEHRP”, Tạp chí các khoa học về trái đất, ISSN 0866-7187, 37 (4), tr. 363-372. 2015. DOI: 10.15625/0866-7187/37/4/8301.

[3].       Bui Thi Nhung, Nguyen Hong Phuong, Nguyen Ta Nam (2017), “Assessment of earthquake-induced ground liquefaction susceptibility for Hanoi city using geological and geomorphologic characteristics”, Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN 0866-7187, 39(2), pp. 139-154.2017. DOI: 10.15625/0866-7187/39/2/9448.

[4].       Bui Thi Nhung, Nguyen Hong Phuong, Pham The Truyen, Nguyen Ta Nam (2018), “Assessment of earthquake-induced liquefaction hazard in urban areas of Hanoi city using LPI method”, Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN 0866-7187, 40(1), pp.78-96, DOI: 10.15625/0866-7187/40/1/10972.

 Vũ Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   |