Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Phương Linh
Tên đề tài luận án: “Ảnh hưởng của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Những chiều cạnh sức khỏe (Nghiên cứu trường hợp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Phương Linh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/10/1989                                                           

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận NCS số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Thay đổi tên đề tài từ “Ảnh hưởng của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng ở nông thôn: Những chiều cạnh sức khỏe (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thanh Hóa) thành “Ảnh hưởng của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Những chiều cạnh sức khỏe (Nghiên cứu trường hợp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)”. Quyết định thay đổi tên đề tài số 576/QĐ-XHNV ngày 09/03/2018.

7. Tên đề tài luận án: “Ảnh hưởng của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Những chiều cạnh sức khỏe (Nghiên cứu trường hợp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

8. Chuyên ngành: Xã hội học                

9. Mã số: 62 31 03 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Hoàng Bá Thịnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-        Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bạo lực vợ chồng và hậu quả sức khỏe của bạo lực vợ chồng

-        Tìm hiểu thực trạng bạo lực vợ chồng tại địa bàn nghiên cứu (hình thức, tần suất,mức độ, người gây bạo lực, nguyên nhân)

-        Tìm hiểu những hậu quả sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe sinh sản ở nạn nhân BLVC và những hệ quả sức khỏe do BLVC chia theo loại bạo lực và số loại bạo lực trong đời

-        Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến hệ quả sức khỏe do BLVC bao gồm giới tính, tuổi, số con, số lần mang thai.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy chuyên ngành Xã hội học Sức khỏe, Xã hội học về Giới và Gia đình học tại Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các cơ quan nghiên cứu khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

-        Bạo lực vợ chồng đối với người cao tuổi

-        Bạo lực vợ chồng đối với nam giới

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

-        Đinh Phương Linh (2016), “Những yếu tố nguy cơ của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng ở các gia đình nông thôn Việt Nam: Một phân tích xã hội học”, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn 2(1b), tr.87-95.

-        Đinh Phương Linh (2016), “Một phân tích giới về sức khỏe dưới góc nhìn xã hội học”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Chăm sóc sức khỏe: Những vấn đề xã hội học và công tác xã hội”, NXB ĐHQG HN, tr.106-113.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   |