Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Văn Khá
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cấu trúc kiến tạo khu vực thềm lục địa Bắc Miền Trung Việt Nam trên cơ sở xử lý, phân tích minh giải tổng hợp tài liệu địa vật lý

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Trần Văn Khá                                

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     26/12/1980                                                                   

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 5100/QĐ-KHTN-CTSV ngày 24/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cấu trúc kiến tạo khu vực thềm lục địa Bắc Miền Trung Việt Nam trên cơ sở xử lý, phân tích minh giải tổng hợp tài liệu địa vật lý

8. Chuyên ngành: Vật lý địa cầu                                                

9. Mã số: 62440111

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS. Đỗ Đức Thanh        

                                                            Hướng dẫn phụ:    TS. Hoàng Văn Vượng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-Áp dụng thành công việc lựa chọn hệ số hài hợp lý đối với phương pháp NFG trong việc xây dựng mô hình cấu trúc địa chất theo tài liệu trọng lực. Đề xuất cải tiến và nâng cao hiệu quả phương pháp HGM nhằm xác định biên cấu trúc và hệ thống đứt gẫy trong phân tích và xử lý số liệu trường thế

- Xây dựng được hàm phân bố mật độ tầng trầm tích Kainozoi trên khu vực thềm lục địa Bắc Miền Trung –Hoàng Sa

- Đã bổ sung thêm hai điểm độ sâu tới mặt Moho theo tài liệu địa chấn, qua đó đã xác định lại độ sâu tới Moho trên khu vực nghiên cứu có kết quả sát với thực tế hơn

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các kết quả đạt được của luận án cho thấy tính ứng dụng và hiệu quả cao của hệ phương pháp và những đề xuất cải tiến đã lựa chọn trong việc nghiên cứu cấu trúc kiến tạo trên thềm lục địa Việt Nam và lân cận. Các kết quả khoa học mà luận án đạt được về cấu trúc kiến tạo khu vực nghiên cứu có thể góp phần phục vụ công tác xác định đường ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam, đặc biệt là vùng quần đảo Hoàng Sa.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: tiếp tục nghiên cứu về các phương pháp trường thế trong việc luận giải cấu trúc địa chất, phát triển tiếp phương pháp gradient chuẩn hóa toàn phần, tiếp tục nghiên cứu cấu trúc sâu khu vực biển đông và lân cận

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Tran Van Kha, Hoang Van Vuong, Do Duc Thanh, Duong Quoc Hung, Le Duc Anh (2018), “Improving a maximum horizontal gradient algorithm to determine geological body boundaries and fault systems based on gravity data”, Journal of  Applied Geophysics, 152, pp. 161-166 (https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2018.03.023).

 2.    Trần Văn Khá, Hoàng Văn Vượng, Nguyễn Kim Dũng (2014), Mối liên hệ giữa số hài với gradient chuẩn hóa toàn phần cực đại trong việc xác định độ sâu tới nguồn theo tài liệu trọng lực”, Tạp chí khoa học và công nghệ biển, 4A, tr.112-117.

3. Hoàng Văn Vượng, Trần Văn Khá, Đào Thị Hà, Nguyễn Kim Dũng (2014), “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và mật độ trung bình đất đá trầm tích khu vực trũng sâu Biển Đông – Quần đảo Trường Sa và kế cận theo tài liệu địa vật lý, Tạp chí khoa học trái đất, 36, tr. 321-328.

4. Hoàng Văn Vượng, Nguyễn Kim Dũng, Trần Văn Khá (2013), “Đặc điểm cấu trúc kiến taọ sâu khu vực Vịnh Bắc Bộ theo tài liệu trọng lực, Tạp chí khoa học và công nghệ biển, 3A, tr. 167-173.

5. Trần Văn Khá, Đỗ Đức Thanh, Hoàng Văn Vượng (2017), “Cấu trúc Moho khu vực thềm lục địa Bắc Miền Trung và lân cận theo tài liệu địa vật lý, Tạp chí địa chất (chờ in).

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   |