Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Vinh
Tên đề tài luận án: Hoạt động của công ty Đông Ấn Anh ở vương quốc Xiêm thế kỷ XVII

1.Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Vinh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/03/1987

4. Nơi sinh: Thái Bình

4. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Số 4619/QĐ-XHNV về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2013-X ra ngày 29/12/2016.

Số 1656/QĐ-XHNV về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2013-X ra ngày 5/07/2017.

- Số 3550/QĐ-XHNV về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2013-X ra ngày 29/12/2017.

7. Tên đề tài luận án: Hoạt động của công ty Đông Ấn Anh ở vương quốc Xiêm thế kỷ XVII

8. Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

9. Mã số: 62220311

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Anh Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án

- Luận án làm sáng tỏ những nhân tố dẫn đến sự ra đời của Công ty Đông Ấn Anh năm 1600.

- Làm sáng tỏ quá trình thâm nhập và hoạt động của công ty Đông Ấn Anh trong mối tương quan so sánh với thế lực hàng hải phương Tây (Hà Lan, Pháp) ở vương quốc Xiêm thế kỷ XVII.

- Làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của công ty Đông Ấn Anh trong quá trình hoạt động thương mại ở vương quốc Xiêm thế kỷ XVII.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của Luận án làm rõ lịch sử hoạt động của Công ty Đông Ấn Anh ở vương quốc Xiêm trong thế kỷ XVII từ khi bắt đầu thiết lập quan hệ chính thức cho đến khi quyết định đóng cửa thương điếm và rời khỏi đây. Làm sáng rõ những đặc điểm trong hoạt động của công ty Đông Ấn Anh ở Xiêm thế kỷ XVII trong mối tương quan so sánh với các thế lực phương Tây khác như Hà Lan, Pháp Đồng thời làm sáng rõ thế ứng đối khôn khéo của chính quyền Xiêm khi đứng trước sự gia tăng ảnh hưởng của các nước phương Tây, định hình truyền thống ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt của triều đình Xiêm trong các thế kỷ XVIII-XIX nhằm ứng phó với những thách thức mới của thời đại.

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho học viên, nghiên cứu sinh,các nhà nghiên cứu về lịch sử thế giới, lịch sử hải thương quốc tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Giao thương khu vực và quốc tế thời kỳ cổ trung đại

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Nguyễn Văn Vinh (2014), “Công ty Đông Ấn Anh ở vương quốc Xiêm (1611-1623)”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ và học viên sau Đại học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, tr.473-494.

- Nguyễn Văn Vinh (2016), ““Tơ lụa đổi bạc”: Bồ Đào Nha trên tuyến thương mại Macao-Nagasaki thế kỷ XVI-XVII”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (7), tr.50-61.

- Nguyễn Văn Vinh (2017), “Công ty Đông Ấn Pháp và chiến lược thương mại ở phương Đông trong thế kỷ XVII”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (12), tr.60-73.

- Nguyễn Văn Vinh (2018), “Về sự hiện của thương nhân phương Tây ở Vương quốc Xiêm thế kỷ XVII”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (4), tr.48-60.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   |