Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phan Hải Phong
Tên đề tài luận án: Giải pháp tối ưu công suất tiêu thụ cho các kiến trúc mạng trên chip

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Hải Phong                 

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 23/05/1982                                                  

4. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1118/QĐ-CTSV ngày 24/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Giải pháp tối ưu công suất tiêu thụ cho các kiến trúc mạng trên chip

8. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử.                                           

9. Mã số: 62 52 02 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Xuân Tú.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

i.       Đề xuất được một giải pháp dựa trên phương pháp điều khiển tỷ lệ tần số - điện áp động (DVFS) và thuật toán lô-gíc mờ để tối ưu được năng lượng tiêu thụ cho kiến trúc truyền thông mạng trên chip dạng 2D-mesh. Mô hình hoá và thực thi giải pháp được đề xuất dưới dạng phần cứng bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL. Các khối thành phần của giải pháp đều được mô hình hoá ở mức chuyển dịch thanh ghi (RTL: Register Transfer Level) và đã được mô phỏng, kiểm chứng hoạt động lô-gíc bằng phần mềm mô phỏng ModelSim.

ii.       Đề xuất phương án cho phép đánh giá hiệu quả tiêu thụ năng lượng của mạng trên chip ở mức hệ thống khi có áp dụng các kỹ thuật điều khiển tỷ lệ tần số - điện áp động khác nhau thông qua nền tảng ORION, một mô hình cho phép ước lượng năng lượng tiêu thụ của mạng trên chip với độ chính xác cao.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án đã đưa ra mô hình của một bộ điều khiển tần số - điện áp dành cho các bộ định tuyến của mạng trên chip. Mô hình này có thể thực thi phần cứng để áp dụng cho những mạng trên chip công suất thấp.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

i.       Cải thiện thêm khả năng dự đoán lưu lượng tải của hệ thống bằng cách nâng cao chức năng cho khối xử lý lô-gíc mờ. Phương pháp thực hiện có thể là thay đổi kiến trúc của bộ xử lý này để tăng số lượng các hàm liên thuộc và các qui tắc ứng xử của nó nhằm nâng cao độ chính xác của quá trình dự đoán.

ii.       Ngoài ra, cùng với việc sử dụng thuật toán lô-gíc mờ, một hướng tiếp cận khác cho việc dự đoán lưu lượng đó là sử dụng các mô hình máy học (machine learning) để tiến hành dự đoán lưu lượng và điều khiển lại tần số - điện áp của hệ thống.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Hai-Phong Phan, Xuan-Tu Tran (2015), “Design and Modeling of a Voltage-Frequency Controller for Network-on-Chip Routers base on Fuzzy-Logic”, VNU Journal of Computer Science and Communication Engineering (JCSCE), pp. 56-65, Vol. 31, No. 2, 2015, ISSN: 0866-8612.

2.   Hai-Phong Phan, Xuan-Tu Tran, Tomohiro Yoneda (2017), “Power Consumption Estimation using VNOC2.0 Simulator for a Fuzzy-Logic based Low Power Network-on-Chip”, In Procceedings of the 2017 IEEE International Conference on Integrated Circuit Design and Technology (IEEE ICICDT), Texas, USA.

3.   Hai-Phong Phan, Xuan-Tu Tran (2016), “Fuzzy-Logic based Low Power Solution for Network-on-Chip Architectures”. In Proceedings of the 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications (IEEE ATC), 12-14 October 2016, Hanoi, Vietnam.

4.   Hai-Phong Phan, Xuan-Tu Tran (2015), “A Fuzzy-Logic based Voltage-Frequency Controller for Network-on-Chip Routers”, In Proceedings of the 11th Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (IEEE PRIME 2015), Glasgow, Scotland, 29 June - 2 July, 2015.

5.   Hai-Phong Phan, Xuan-Tu Tran (2014), “Thiết kế và mô hình hoá bộ xử lý lô-gic mờ trong điều khiển tần số - điện áp”. In Proceedings of the 2014 National Conference on Electronics, Communications and Information Technology (REV-ECIT2014), Nha Trang, 18-19/9/2014

 Hạnh Tạ - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   |