Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Việt
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành liên hồ chứa chống lũ lưu vực sông Ba

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt                     

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     27/6/1967                                                        

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3614/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 4151/QĐ-KHTN-CTSV ngày 24/9/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành liên hồ chứa chống lũ lưu vực sông Ba.

8. Chuyên ngành:  Thủy văn học                                    

9. Mã số: 62 44 02 24

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học cho việc thiết lập mô hình toán vận hành liên hồ chứa chống lũ, bao gồm:

- Bước đầu thành công trong việc ứng dụng lý thuyết Fuzzy logic trong vận hành hệ thống liên hồ chứa chống lũ hạ du lưu vực sông Ba, mở ra triển vọng ứng dụng lý thuyết này cho các hệ thống liên hồ chứa khác có nhiệm vụ chống lũ ở Việt Nam, hướng tới điều hành hệ thống liên hồ chứa theo thời gian thực.

- Bằng mô hình toán vận hành hệ thống liên hồ chứa lưu vực sông Ba được thiết lập theo Fuzzy logic đã phân tích được những tồn tại trong quy trình vận hành liên hồ cho lưu vực này làm cơ sở để nghiên cứu bổ sung các nội dung cho quy trình liên hồ chứa hiện hành.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Các cơ quan quản lý, nghiên cứu có thể tham khảo những phát hiện chính của luận án trong nghiên cứu điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa chống lũ trên lưu vực sông Ba.

- Ứng dụng phương pháp nghiên cứu trong luận án để nghiên cứu quy trình vận hành liên hồ chứa chống lũ trên các lưu vực sông Miền Trung.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục hoàn thiện phương pháp và phần mềm công nghệ mô phỏng tính toán điều hành hệ thống hồ chứa hướng tới điều hành hồ chứa theo thời gian thực.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Việt (2010), “Bài toán điều tiết lũ liên hồ chứa sông Ba và các vấn đề liên quan”, Tuyển tập hội nghị Chương trình khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.08/06-10.

[2] Nguyễn Việt, Nguyễn Hữu Khải (2011), “Phân kỳ lũ lưu vực sông Ba”, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 27(1S), tr.283-289.

[3] Nguyễn Tiền Giang, Trần Ngọc Vĩnh, Trần Thiết Hùng, Nguyễn Việt (2015), “Đánh giá ảnh hưởng của hệ thống hồ chứa và biến đổi khí hậu tới quá trình lũ tại hạ du lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 31(3S), tr.90-103.

[4] Trần Thiết Hùng, Trần Ngọc Vĩnh, Nguyễn Việt, Nguyễn Tiền Giang (2015), “Đề xuất phương pháp lựa chọn hệ thống hồ chứa trong mô phỏng ảnh hưởng của các công trình thủy điện, thủy lợi tới lũ lụt hạ du các lưu vực sông Miền Trung”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 31(1S), tr.112-118.

[5] Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Việt, Trần Thiết Hùng, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Ngọc Anh, Trần Ngọc Vĩnh (2016), “Đánh giá sự biến đổi chế độ thủy văn hạ lưu lưu vực sông Ba dưới tác động của hệ thống hồ chứa”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32(2), tr.12-24.

[6] Nguyễn Việt, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Hữu Khải (2018), “Nghiên cứu điều hành hồ chứa chống lũ sử dụng thuật toán Fuzzy logic”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, 43, tr.113-119.

 Quang Nguyễn - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |