Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hải Hà
Tên đề tài luận án: Vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ ở Hải Phòng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hải Hà                      

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/01/1981                                                           

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1779/QĐ-ĐHKT ngày 21/6/2016 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ ở Hải Phòng

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                      

9. Mã số: 9 31 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Dũng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án góp phần khái quát và bổ sung nghiên cứu về phát triển khu vực dịch vụ, vai trò của nhà nước trong phát triển dịch vụ ở cấp tỉnh. Tác giả đã hệ thống hoá những lý thuyết nền tảng về phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh, xây dựng hệ thống các nội dung thể hiện vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh mà các nghiên cứu trước đó chưa đề cập. Bên cạnh đó, luận án còn xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh làm căn cứ phân tích thực tiễn. Khung lý luận mà luận án cung cấp có thể được sử dụng trong nhiều nghiên cứu thực tiễn ở các địa phương khác nhau.

Luận án nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn đáng tin cậy trong và ngoài nước liên quan đến phát huy vai trò nhà nước trong phát triển dịch vụ cấp tỉnh; bằng nguồn dữ liệu thứ cấp và sơ cấp (thông qua khảo sát các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ), luận án phân tích thực trạng vai trò của chính quyền thành phố Hải Phòng trong phát triển các ngành dịch vụ thời gian qua; chỉ ra những hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân hạn chế trong các hoạt động quản lý của chính quyền thành phố Hải Phòng liên quan đến việc phát triển dịch vụ ở đây; kiến nghị, đề xuất những giải pháp phát huy vai trò của chính quyền thành phố nhằm phát triển hiệu quả các ngành dịch vụ trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách quản lý vĩ mô nói chung, giúp ích cho quá trình hoạch định và thực thi chính sách nhằm phát triển các ngành dịch vụ ở thành phố Hải Phòng nói riêng hiện nay và trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Việc làm rõ thực tiễn vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ ở Hải Phòng từ đó so sánh đối chiếu với khung khổ lý luận đã xây dựng sẽ là nền tảng để các chính quyền cấp tỉnh khác xem xét đối chiếu và vận dụng vào thực tiễn nâng cao vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mình và phù hợp với quy luật phát triển của thị trường và nền kinh tế.

Các giải pháp nêu ra trong luận án giúp chính quyền thành phố Hải Phòng tham khảo, cân nhắc để hiện thực hoá sẽ giúp phát huy hơn nữa vai trò nhà nước, đồng thời thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển phù hợp với tiềm năng và xứng tầm của một thành phố trực thuộc trung ương.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu của luận án về lý luận đã sử dụng những dữ liệu sơ cấp và thứ cấp trong một phạm vi thời gian nhất định. Các dữ liệu sơ cấp được phân tích khá đơn giản, chỉ dừng lại ở thống kê mô tả. Nếu tiếp tục nghiên cứu, tác giả có thể phân tích sâu hơn về các nhân tố ảnh hưởng, tìm ra được quy luật cũng như xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ ở Hải Phòng.

Tác giả cũng có thể làm sâu sắc hơn nghiên cứu bằng việc đánh giá tác động của vai trò nhà nước đến phát triển khu vực dịch vụ ở Hải Phòng theo mô hình kinh tế lượng.

Các nghiên cứu tiếp theo cũng có thể mở rộng theo hướng tìm hiểu thực hiện vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp quốc gia hoặc theo từng khu vực với nhiều tỉnh thành.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Hải Hà, 2016. Phát triển dịch vụ du lịch Hải Phòng giai đoạn 2016-2020. Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, số II, tháng 3 năm 2016.

Nguyễn Thị Hải Hà, 2017. Tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển du lịch ở thành phố Hải Phòng. Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, số 505, tháng 11 năm 2017.

3. Nguyễn Thị Hải Hà, 2018. Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố hải phòng tới năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, số tháng 12 năm 2018.

4. Nguyễn Thị Hải Hà, 2018. Nâng cao vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ ở hải phòng. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 36, tháng 12 năm 2018.

 Lưu Đạt - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   |