Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Kiều Thu Huyền
Tên đề tài luận án: Hình tượng tác giả trong hồi ký văn học Việt Nam sau 1985

1.   Họ và tên Nghiên cứu sinh:  Kiều Thu Huyền      

2.   Giới tính: Nữ

3.   Ngày sinh : 10/ 02/1978                                          

4.   Nơi sinh: Thanh Hóa

5.   Quyết định công nhận: Nghiên cứu sinh số 3216 / 2014 / QĐ - XHNV- SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 3 tháng (từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2018).

7. Tên đề tài luận án: Hình tượng tác giả trong hồi ký văn học Việt Nam sau 1985

8. Chuyên ngành:  Lí luận Văn học                           

9. Mã số: 62 22 01 20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lý Hoài Thu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 Thứ nhất, từ việc hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của lý thuyết hình tượng tác giả và vận dụng nó vào việc nghiên cứu một thể loại văn học.

Thứ hai, thông qua cái hình tượng tác giả, chúng tôi đề cập đến những vấn đề tạo nên dấu ấn, phong cách, tài năng của nhà văn.

Thứ ba, thông qua những hình tượng tác giả trong thể hồi ký để chúng tôi khẳng định những cách tân trong việc làm mới lại khuôn khổ của thể loại cũ. Đặc biệt là hồi ký đã góp thêm những thành tựu riêng vào bức tranh chung của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đưa ra những định hướng thực tế về vai trò của hình tượng tác giả trong việc xác định phong cách nhà văn nói chung và các tác giả hồi ký nói riêng. Viết hồi ký không chỉ dành cho người có tuổi mà là khoảng trống để người viết trẻ có thể dấn thân.

 13.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)

 14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Kiều Thu Huyền (2017), “Ký ức tuổi thơ - nơi trở về của các tác giả hồi kí văn học Việt Nam sau 1985”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Hồng Đức (36), tr. 86 - 93.

- Kiều Thu Huyền (2017), “Hồi ký - thể loại không dành cho người trẻ?”, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ (12), tr.47 - 50.

- Kiều Thu Huyền (2017), “Vai trò của hình tượng tác giả trong việc xác định phong cách nhà văn”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2018: Nghiên cứu, giảng dạy Ngữ văn những vấn đề lí luận và thực tiễn, Trường Đại học Tây Bắc, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.155-163.

 Tân Nguyên - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   |