Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
thông tin LATS của NCS Ngô thị Thanh Hà
Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn từ năm 1996 đến năm 2015.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Thanh Hà            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/08/1977