Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đình Nam
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều khi có mặt của sóng điện từ mạnh (bức xạ laser).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐÌNH NAM        

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     24/01/1987                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3485/QĐ-KHTN-CTSV ngày 14/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều khi có mặt của sóng điện từ mạnh (bức xạ laser).

8. Chuyên ngành:  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

9. Mã số: 62.44.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS. TS Nguyễn Quang Báu   

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

+ Đã nghiên cứu một số hiệu ứng động (từ trở, hiệu ứng Hall, hiệu ứng âm-điện-từ) trong một số hệ bán dẫn thấp chiều (hố lượng tử với hố thế parabol, siêu mạng pha tạp, siêu mạng hợp phần) khi có mặt của sóng điện từ mạnh (bức xạ laser).

+ Đã thu được biểu thức giải tích cho từ trở, tensơ độ dẫn, hệ số Hall, trường âm-điện-từ trong các bán dẫn thấp chiều trên.

+ Đã phân tích, tính toán số và thảo luận các kết quả thu được.

+ Trong giới hạn không có sóng điện từ, tác giả đã thu lại được kết quả phù hợp với thực nghiệm và các lý thuyết khác.

Các kết quả góp phần hoàn thiện hơn lý thuyết lượng tử về các tính chất vật lý của các bán dẫn thấp chiều.

Nội dung luận án đã được công bố trong 6 bài báo trong đó có 2 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế ISI.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các kết quả của luận án góp phần vào cơ sở công nghệ và kĩ thuật hiện đại để chế tạo các linh kiện điện tử siêu nhỏ, đa năng và thông minh trong tương lai.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Một số các hiệu ứng động khác trong  các hệ bán dẫn thấp chiều khi có mặt của sóng điện từ mạnh.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1     Nguyen Dinh Nam, Do Tuan Long, Nguyen Duc Huy, Nguyen Quang Bau (2012), “The influence of electromagnetic wave on the relative magnetoresistance in quantum wells with parabolic potential in the presence of magnetic field”. Proc. Natl. Conf. theor. Phys. 37, pp. 84-90.

2     Nguyen Dinh Nam, Do Tuan Long, Nguyen Vu Nhan (2014), “The dependences of the magnetoresistance in quantum wells with parabolic potential on some quantities under the influence of electromagnetic wave in the presence of magnetic field”, Integrated Ferroelectrics 155, pp. 45–51 (ISI).

3     Nguyen Dinh Nam, Nguyen Thi Lam Quynh, Nguyen Quang Bau (2015), “The Magnetoresistance in doped superlattice under the influence of electromagnetic wave in the presence of magnetic field”, VNU Journal of science, Mathematics-Physics, Vol 31, No 2S,  pp. 60-64.

4     Nguyen Quang Bau, Nguyen Dinh Nam, Bui Dinh Hoi (2015), “Dependencies of the Hall Coefficient on the Magnetic Field and the Frequency of an Electromagnetic Wave in a Compositional Semiconductor Superlattice”, VNU Journal of science, Mathematics-Physics, Vol 31, No 1S,  pp. 73-78.

5     Bui Dinh Hoi, Nguyen Quang Bau, Nguyen Dinh Nam (2016),    “Investigation of the magnetoresistivity in compositional superllatices under the influence of an intense electromagnetic wave”, International Journal of modern physics B  30, pp. 1650004 (13 pages).

6     Nguyen Dinh Nam, Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau (2016), “The Influence of the Electromagnetic Wave on the Acoustomagnetoelectric Effect in a Doped Superlattice”, Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, August 8 – 11, China, pp. 1048-1053.

 

 Quang Vũ - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |