Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hoàng Hải
Tên đề tài luận án: Chính sách thúc đẩy phát triển năng lực công nghệ trong công nghiệp ở Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Hải;

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15 tháng 1 năm 1977;

4. Nơi sinh: Bình Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2013-X (gia hạn 12 tháng).

- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS (gia hạn đến tháng 6 năm 2018).

7. Tên đề tài luận án:  Chính sách thúc đẩy phát triển năng lực công nghệ trong công nghiệp ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ ; 9. Mã số: Thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS.Mai Hà; 2) PGS.TS. Phạm Văn Quyết

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Về khía cạnh lý luận, Luận án đã tổng quan nghiên cứu trong nước và nước ngoài để đưa ra khái niệm và lý luận liên quan về năng lực công nghệ và chính sách phát triển năng lực công nghệ trong doanh nghiệp công nghiệp; đề xuất các tiêu chí đo lường năng lực công nghệ và khung phân tích chính sách dựa trên năng lực công nghệ của doanh nghiệp ở Việt Nam.

Về khía cạnh thực tiễn, Luận án đã thực hiện việc phân tích và đánh giá về thực trạng năng lực công nghệ và chính sách phát triển năng lực công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển năng lực công nghệ trong công nghiệp ở Việt Nam thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Nghiên cứu này cung cấp cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách khoa học và công nghệ những phân tích, đánh giá về thực trạng năng lực công nghệ, chính sách phát triển năng lực công nghệ trong thời gian qua. Đồng thời, nghiên cứu này đã bổ sung, làm rõ thêm những luận cứ khoa học để đóng góp cho các nghiên cứu về chính sách phát triển năng lực công nghệ trong công nghiệp của Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu này có thể là bước đầu tiên để mở thêm nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu đo lường năng lực công nghệ; nghiên cứu phân tích tác động của chính sách khoa học và công nghệ tới phát triển năng lực công nghệ trong doanh nghiệp Việt Nam;…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

-        Nguyễn Hoàng Hải (2013), “Hàn Quốc đã làm gì để phát triển năng lực công nghệ”. Tạp chí KH&CN Việt Nam (11), tr 40-45.

-        Nguyễn Hoàng Hải (2014), “Kinh nghiệm Trung Quốc trong nhập khẩu công nghệ phục vụ công nghiệp hóa”. Tạp chí KH&CN Việt Nam (9), tr. 35 – 38.

-        Nguyễn Hoàng Hải (2014), “Kinh nghiệm Đài Loan trong phát triển năng lực công nghệ trong lĩnh vực vi điện tử”. Tạp chí KH&CN Việt Nam (22), tr 37-40.

-        Nguyễn Hoàng Hải và Vũ Phương Lan (2015), “Những yếu tố mang đến sự tự chủ công nghệ của một số nước Đông Á”. Tạp chí KH&CN Việt Nam (8), tr.43-47.

-        Mai Hà và Nguyễn Hoàng Hải (2016), “Phát triển năng lực công nghệ: vấn đề ở các nước đang phát triển và gợi suy cho Việt Nam”. Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN (3), tr 38-52.

-        Nguyễn Hoàng Hải (2017), “Một số gợi ý về thúc đẩy phát triển năng lực công nghệ ở Việt Nam”. Tạp chí nghiên cứu chính sách và quản lý. Vol 33 (1), tr. 39-51.

-        Nguyễn Hoàng Hải và cộng sự (2016), "Nhập khẩu công nghệ: Kinh nghiệm Đông Á và gợi suy chính sách cho Việt Nam". Sách chuyên khảo: Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam. (Chủ biên Trần Văn Hải), NXB Thế giới, Hà Nội, tr.172-188.

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   |