Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Công Hữu
Tên đề tài luận án: Lựa chọn và ứng dụng bộ công cụ nghiên cứu biến động đường bờ khu vực bãi biển Nha Trang

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Công Hữu                  

2.Giới tính:   Nam

3. Ngày sinh:     15/08/1980                                                       

4. Nơi sinh:   Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4050/QĐ-ĐHKHTN ngày 19/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định gia hạn thời gian đào tạo theo số 1033/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 và số 597/QĐ-ĐHKHTN ngày 6/3/2018 của Hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Lựa chọn và ứng dụng bộ công cụ nghiên cứu biến động đường bờ khu vực bãi biển Nha Trang

8. Chuyên ngành: Hải dương học                                  

9. Mã số: 9440228.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: GS.TS. Đinh Văn Ưu

                                                            Hướng dẫn phụ: TS. Lê Xuân Hoàn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã lựa chọn và ứng dụng thành công bộ công cụ và các mô hình số trị mô phỏng quy luật biến động các nhân tố thủy động lực và hình thái bãi biển trung tâm thuộc bờ Tây vịnh Nha Trang. Kết quả áp dụng bộ các công cụ này đã chỉ ra các quy mô thời gian của quá trình biến đổi bãi biển (quy mô mùa, nửa năm, một năm và 3 năm), góp phần chỉ ra các nguyên nhân làm biến động dài hạn bãi biển thuộc bờ Tây vịnh Nha Trang.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu cuối cùng đạt được của luận án có thể phát triển thành mô hình dự báo và cảnh báo quá trình diễn biến dài hạn đường bờ phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và quy hoạch bãi biển. Xác định được các quy luật và nguyên nhân gây biến động dài hạn bãi biển làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp bảo vệ, nâng cấp và ổn định bãi biển một cách hiệu quả và khoa học.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

-        Nghiên cứu phát triển thành mô hình kết hợp giữa biến đổi đường bờ và biến đổi trắc ngang bãi biển.

-        Nghiên cứu phát triển mô hình mở rộng khả năng ứng dụng cho các khu vực khác của nước ta.

-        Nghiên cứu phát triển mô hình xử lý đối với các tham số sóng ven bờ từ ảnh camera.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Vũ Công Hữu, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Kim Cương, Lê Xuân Hoàn, Dương Công Điển, Dương Hải Thuận (2014), “Nghiên cứu mô phỏng biến đổi đường bờ dưới tác động của sóng và mực nước”, Tuyển tạp công trình Hội nghị Khoa học - Cơ học Thủy khí toàn quốc. (ISBN: 1859-4182), tr.287-295.

2.   Vũ Công Hữu, Nguyễn Kim Cương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Trung Việt, Nguyễn Minh Huấn (2015), “Đặc trưng trường sóng và diễn biến đường bờ vịnh Nha Trang”, Tạp chí Khoa học: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 31(3S), tr.179-185.

3.   Vũ Công Hữu, Đinh Văn Ưu (2016), Tính toán chế độ sóng và vận chuyển trầm tích dọc bờ trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường 32 (3S), tr.122-129.

4.   Vũ Công Hữu, Đinh Văn Ưu (2018). “Quy mô và nguyên nhân của các quá trình biến động bãi biển trung tâm thuộc bờ tây vịnh Nha Trang”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển (VAST), đã chấp nhận đăng.

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   |