Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Huỳnh Thị Lan Phương
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát khả năng xúc tác điện hóa của vật liệu điện cực tổ hợp và định hướng ứng dụng trong pin nhiên liệu kiềm

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     Huỳnh Thị Lan Phương             

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:                 01/10/1984                                           

4. Nơi sinh: Quy Nhơn – Bình Định

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/11/2014 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

+ Tạm ngừng học: Số 1868/QĐ-ĐHKHTN ngày 03/06/2016 từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 – Lí do: con nhỏ, gia đình ở xa.

+ Gia hạn: Số 596/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/03/2018 từ ngày 01/07/2018 đến ngày 31/12/2018 và 4218/QĐ-ĐHKHTN ngày 14/12/2018 từ ngày 31/12/2018 đến ngày 31/12/2019 – Lí do: thiếu hóa chất phải đợi đặt hàng từ nước ngoài về.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát khả năng xúc tác điện hóa của vật liệu điện cực tổ hợp và định hướng ứng dụng trong pin nhiên liệu kiềm.

8. Chuyên ngành:  Hóa lý thuyết và hóa lý                                             

9. Mã số: 9440112.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

                                                 Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Bằng phương pháp kết tủa điện hóa với các điều kiện thích hợp tìm được đã chế tạo thành công các vật liệu điện cực một kim loại M/GC, các vật liệu tổ hợp hai, ba và bốn kim loại Pt-Pd-Ni-Co/GC có hoạt tính xúc tác điện hóa cao, có khả năng hoạt động và độ bền chịu ngộ độc tốt cho quá trình oxy hóa glycerol trong môi trường kiềm có khả năng ứng dụng chế tạo điện cực cho pin nhiên liệu kiềm. Hoạt tính xúc tác điện hóa cho quá trình oxy hóa glycerol, độ bền hoạt động của các vật liệu tổ hợp chế tạo được xếp theo thứ tự: vật liệu tổ hợp bốn kim loại/GC > vật liệu tổ hợp ba kim loại/GC > vật liệu tổ hợp hai kim loại/GC > vật liệu điện cực một kim loại/GC.

- Đã nghiên cứu chế tạo và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất hóa lý của màng trao đổi anion trên cơ sở sự biến tính của PVA (PVA-PVA) và sự tổ hợp của PVA với poly(styren-co-vinyl trimethyl ammoni hydroxyde) có khả năng trao đổi ion tốt, độ dẫn điện cao, bền nhiệt (đến 200oC) có thể ứng dụng làm màng trao đổi anion trong pin nhiên liệu kiềm.  

- Đã chế tạo vật liệu tổ hợp bốn kim loại Pt-Pd-Ni-Co/giấy carbon và thử nghiệm lắp ghép mô hình pin nhiên liệu kiềm với màng trao đổi anion chế tạo được.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Có thể chế tạo một số pin nhiên liệu kiềm vừa và nhỏ sử dụng cho các thiết bị có tải trọng thấp.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Khảo sát các tỉ lệ tối ưu hơn nữa đối với các hệ vật liệu điện cực.

- Chế tạo các vật liệu điện cực trên các nền khác nhau sao cho chúng có tính chất điện hóa tốt nhất và giá thành thấp.

- Chế tạo màng trao đổi anion hydroxyl có độ dẫn điện cao và độ hấp thụ nước thấp.

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực và màng trao đổi anion hydroxyl công nghiệp.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] - Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Sáu Quyền, Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của xúc tác điện hóa có chứa Paladi cho quá trình oxi hóa glyxerol trong môi trường kiềm, Tạp chí hóa học, 53(4E1)(2015) 92-96.

[2] - Nguyễn Thị Cẩm Hà, Đồng Thị Diệp, Bùi Đình Anh, Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Thức, Nghiên cứu chế tạo, tính chất điện hóa của điện cực tổ hợp ba kim loại Pt - Pd - Ni trong môi trường kiềm, Tạp chí khoa học ĐH Quốc Gia Hà Nội: KHTN và Công nghệ, 3(2016) 123-128.

[3] - Nguyen Thi Cam Ha, Bui Dinh Anh, Huynh Thi Lan Phuong, Nguyen Van Thuc, Electrochemical catalysis based on Pt, Pd, Ni for hydrogen production by alkaline water electrolysis, The 5th Asian materials data symposium, oct 30th – nov 2nd 2016, Ha Noi, Viet Nam, 121 – 129.

[4] - Nguyen Thi Cam Ha, Pham Dinh Dat, Huynh Thi Lan Phuong, Nguyen Xuan Hoan, Nguyen Van Thuc, Study on synthesis and characterization of composite anion exchange membrane for fuel cell application, The 5th Asian Symposium on Advanced Materials, September 27-30th, 2017, Hanoi, Vietnam 590 – VPS-55.

[5] - Huynh Thi Lan Phuong, Bui Dinh Anh, Nguyen Van Thuc, Nguyen Xuan Hoan, Nguyen Thi Cam Ha, Study on electro-oxidation of glycerol in alkaline medium using trimetallic Pt-Pd-Ni composite electrodeprepared on glassy carbon, Vietnam Journal of Science and technology, 55(5B) (2017), 126 - 131.

[6] - Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Lượng, Chế tạo và đặc trưng tính chất của xúc tác điện hóa có chứa Coban cho quá trình oxi hóa glycerol trong môi trường kiềm, Tạp chí khoa học ĐH Quy Nhơn, 13 (1) (2019), 73.

[7] - Vũ Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Nguyễn Văn Thức, Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng tính chất của màng trao đổi anion trên cơ sở tổ hợp của poly(styrene-covinylbenzyl ammonium hydroxide) và poly(vinyl alcohol), Tạp chí khoa học ĐH Quốc Gia Hà Nội: KHTN và Công nghệ, đã chấp nhận đăng.

 

 Vũ Văn Tâm - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   |