Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Phượng
Tên đề tài luận án: Bằng ngoại ngữ: 21世纪以来中国报纸新闻标题的语言特点及其越译研究 ——以《人民日报》为例 (Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và cách chuyển dịch sang tiếng Việt tiêu đề bài báo Trung Quốc từ đầu thế kỷ 21 đến nay (dựa trên ngữ liệu Nhân dân Nhật báo))

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phượng          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 2/4/1984                                                      4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2331/QĐ-ĐHNN ngày 23/12/2016

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: điều chỉnh tên đề tài theo Quyết định số 2683/QĐ-ĐHNN ngày 12/11/2019

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

9. Mã số: 9214234.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Ngọc Hàm

11. Tóm tắt các kết quả của luận án:

Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã rút ra một số các kết luận chính như sau: Thông qua khảo sát ngẫu nhiên 1726 tiêu đề tin tức của Nhật báo Nhân dân Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2019, phân tích các đặc điểm ngôn ngữ của tiêu đề trên các phương diện từ ngữ, cấu trúc câu, thủ pháp tu từ, dấu câu và chủ đề. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, các tiêu đề tin tức chủ yếu xuất hiện dưới dạng cụm từ và câu, mỗi cái đều có ưu điểm riêng, tuy nhiên tiêu đề dạng câu có thể phản ánh đầy đủ ý đồ của tác giả hơn. Về mặt từ ngữ, kết quả khảo sát cho thấy từ rút gọn, từ ngoại lai, từ mới xuất hiện nhiều trên các tiêu đề tin tức Nhật báo nhân dân. Trong các loại dấu câu, thì dấu ngoặc kép được dùng nhiều nhất, kế đến là dấu hai chấm, dấu hỏi, dấu phẩy, dấu ngắt, một vài dấu câu cũng được dùng như một thủ pháp tu từ. Về phương diện tu từ, thường gặp là : so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, đối xứng, câu hỏi... Tất cả các đặc điểm ngôn ngữ này được vận dụng linh hoạt nhằm mục đích thu hút độc giả chú ý đọc tiếp nội dung

Thông qua khảo sát và phân tích bản dịch 300 tiêu đề tin tức sang Tiếng Việt , chúng tôi nhận thấy, các dịch giả đều có kĩ thuật rất tốt, từ nội dung đến hình thức câu từ đều trau chuốt nhưng vẫn rất sát nghĩa, chân thật, đảm bảo đúng yêu cầu của dịch tin tức. Các dịch giả đã vận dụng linh hoạt lý thuyết dịch ,các kỹ xảo dịch như : dịch tỉnh lược, dịch bổ sung, dịch thẳng, dịch ý, dịch thay thế, dịch chuyển đổi cấu trúc... để chuyển tải các tiêu đề tin tức sang tiếng Việt mà vẫn đảm bảo tiết tấu, tính nhịp điệu của các tiêu đề. Tuy nhiên, qua khảo sát bản dịch, chúng tôi cũng phát hiện một số khiếm khuyết như tỉnh lược nhiều thành phần, dùng từ chưa hợp lý...

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ những nghiên cứu này, chúng tôi liên hệ vào dạy dịch và dạy đọc hiểu báo chí tiếng Trung Quốc, đưa ra một vài kiến nghị trong giảng dạy và biên soạn giáo trình, hi vọng luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho dạy và học tiếng Trung tại Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ tiêu đề bài báo trong tiếng Việt, đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ tiêu đề của báo tiếng Trung quốc và tiếng Việt.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

(1) Nguyễn Thị Phượng (2006). Dấu hỏi trong tiêu đề bài báo Tiếng Việt, T/c Ngôn ngữ & Đời sống, số Tháng 7 (249)-2016, ISSN 0868-3409: p80-83.

(2) Nguyễn Thị Phượng (2018). Một số biện pháp tu từ trong tiêu đề bài báo tiếng Trung Quốc, T/c Ngôn ngữ và đời sống, số Tháng 5 (272)-2018, ISSN 0868-3409: P90-95.

(3) Nguyễn Thị Phượng (2018). 汉语闻标题词汇特点, 2018 International Graduate Research Symposium Proceedings, ISBN 978-604-62-6097-4: P536-546

(4) Nguyễn Thị Phượng (2019). Một số biện pháp tu từ trong tiêu đề bài báo tiếng Trung Quốc và tiếng Việt, T/c Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 21 Tháng 9, (ISSN 2525-2232): p92-97

 

 VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   |