Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Xuân
Tên đề tài: Phát triển đội ngũ giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên trong các đại học theo định hướng nghiên cứu

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Xuân                                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/01/1978                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1068/QĐ-ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2014.