Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Tạ Diễm My
Tên đề tài: Truyện của Tô Hoài dưới góc nhìn tự sự học

1. Họ và tên: Tạ Diễm My                                              2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/11/1992                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: Truyện của Tô Hoài dưới góc nhìn tự sự học.

8. Chuyên ngành: Lý luận Văn học                                 9. Mã số: 60.22.01.20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Long

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án khái lược diễn trình và một số thành tựu nghiên cứu Tự sự học, quá trình vận dụng lí thuyết Tự sự học vào nghiên cứu văn học tại Việt Nam.

- Luận án khái lược và vận dụng lí thuyết tự sự học vào nghiên cứu sáng tác của nhà văn Tô Hoài, có sự kết hợp giữa hướng tiếp cận Tự sự học cấu trúc (trên các bình diện kết cấu, điểm nhìn trần thuật, người kể chuyện, ngôn ngữ, giọng điệu...) với hướng tiếp cận Tự sự học giải cấu trúc (góc nhìn văn hoá), góp phần nhìn nhận, đánh giá toàn diện và khách quan hơn về sự nghiệp và những đóng góp của Tô Hoài đối với nền văn học Việt Nam hiện đại.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động học tập, nghiên cứu và giảng dạy văn học ở trường phổ thông  và các trường chuyên nghiệp thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp cận tác phẩm văn học từ góc nhìn tự sự học, tự sự học văn hoá.

- Tiếp cận tác phẩm văn học trong nhà trường từ góc nhìn tự sự học, tự sự học văn hoá.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Tạ Diễm My (2019), “Đề tài Hà Nội trong sáng tác của Tô Hoài qua Chuyện cũ Hà Nội”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (33), tr. 67-76. 

2. Tạ Diễm My (2019), “Kết cấu truyện ngắn của Tô Hoài dưới góc nhìn Tự sự học Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (34), tr. 31-41. 

 Vân Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   |