Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đào Thị Hiền
Tên đề tài: Nghiên cứu phát thải thủy ngân tại một số nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam.

1. Họ và tên: Đào Thị Hiền                                 2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/07/1979                                    4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:

Quyết định số 3972/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.