Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Thị Thùy Dung
Tên đề tài: Một số bài toán truyền sóng trong môi trường phức tạp liên quan đến tỷ số H/V

1. Họ và tên: Trương Thị Thùy Dung                               2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 21/09/1991                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 2999/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 08 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- QĐ tạm ngừng số 2206/QĐ-ĐHKHTN ngày 19/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- QĐ tiếp tục học số 4722/QĐ-ĐHKHTN ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- QĐ gia hạn số: 567/QĐ-ĐHKHTN ngày 14/02/ 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Một số bài toán truyền sóng trong môi trường phức tạp liên quan đến tỷ số H/V

8. Chuyên ngành: Cơ học vật rắn                                   9. Mã số: 9440109.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: TS. Trần Thanh Tuấn           

                                                Hướng dẫn phụ: GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tìm được công thức tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong bán không gian trực hướng nén được phủ một lớp trực hướng nén được.

- Tìm được công thức xấp xỉ dạng hiện của tần số cộng hưởng của lớp composite trực hướng.

- Tìm được công thức xấp xỉ của tần số cộng hưởng và hệ số khuếch đại của lớp đàn nhớt đặt trên bán không gian có hệ số cản nhớt.

- Tìm được phương trình tán sắc và công thức tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh trong bán không gian trực hướng micropolar.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Có, trong lĩnh vực khoa học vật liệu và địa chấn

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Truong Thi Thuy Dung, Tran Thanh Tuan, Pham Chi Vinh and Giang Kien Trung (2020), “An approximate formula of first peak frequency of ellipticity of Rayleigh surface waves in orthotropic layered half-space model”, Journal of Mechanics of Materials and Structures, Vol. 15, No. 1, pp. 61-74.

[2]  PC Vinh, TT Tuan, LT Hue, VTN Anh, TTT Dung, NTK Linh, P Malischewsky (2019), “Exact formula for the H/V ratio of Rayleigh waves in compressible orthotropic half-space coated by an orthotropic elastic layer”, The Journal of the Acoustical Society of America, 146(2), 1279-1289.

[3] TT Tuan, PC Vinh, A Aoudia, TTT Dung, D Manu-Marfo  (2018), “Approximate Analytical Expressions of the Fundamental Peak Frequency and the Amplification Factor of S-wave Transfer Function in a Viscoelastic Layered Model”, Pure and Applied Geophysics, 176 (4), 1433-1443.

 

 Nguyễn Văn An
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   |