Media
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >  
[Video] Giới thiệu Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong hai hệ thống Đại học Quốc gia của Việt Nam, được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. ĐHQGHN là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến.

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :