Media
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >  
[VTV1] Diễn đàn "Việt Nam học: Thành tựu và triển vọng"
Diễn đàn "Việt Nam học : Thành tựu và triển vọng" do Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam phối hợp cùng ĐHQGHN tổ chức đã thu hút nhiều sự tham gia của giới nghiên cứu từ nhiều Quốc gia trên Thế giới. Nhằm chia sẻ về giới Khoa học toàn cầu quan tâm về Việt Nam.

 Theo VTV1
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |