Media
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >  
[Video] Hội thảo Việt Nam học lần thứ VI: “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững”
Trải qua 2 ngày làm việc khoa học, nhiệt huyết và hiệu quả, Hội thảo quốc tế Việt nam học lần thứ VI đã chính thức khép lại với kết quả 10 tiểu ban nội dung đều đưa ra được nhiều vấn đề nghiên cứu về Việt Nam trên cả bề rộng và đi vào chiều sâu.

 

>>> Các tin liên quan:

- Bế mạc ICVNS 2021: Nhiều vấn đề mới được gợi mở, hứa hẹn những chất liệu quý báu cho các kỳ Hội thảo tiếp theo

- Việt Nam học: Thành tựu và triển vọng

ICVNS 2021: Hạn chế những tổn thất của đại dịch trong hiện tại và tương lai là đầu bài của tất cả các ngành khoa học

[Video] Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững" phỏng vấn GS.TSKH Vũ Minh Giang

[Infographic] Diễn đàn Việt Nam học: Thành tựu và Triển vọng

[Infographic] Các kỳ Hội thảo quốc tế Việt Nam học

[Video] Các kỳ Hội thảo quốc tế Việt Nam học

[Video] Thế mạnh hàng đầu của ĐHQGHN là truyền thống học thuật được kế thừa từ ĐH Đông Dương đến ĐH Tổng hợp Hà Nội

[Video] Việt Nam học với một thế hệ các nhà nghiên cứu trẻ

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |