Media
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >  
[QPVN] ĐHQGHN thi đánh giá năng lực từ tháng 2/2022
Ngày 17/12/202, ĐHQGHN đã trao đổi với đại diện của gần 50 cơ sở đại học để khai thác kết quả thi Đánh giá năng lực để tuyển sinh năm 2022. Dự kiến năm 2022 sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực cho khoảng 70.000 lượt thí sinh, hỗ trợ các em 50% lệ phí thi.

 Theo QPVN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |