Video
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >   Video
[Nhân dân TV] Hoàn thiện thể chế để giáo dục là động lực phát triển bền vững và chấn hưng đất nước
Đối với ngành giáo dục, phải nhận diện cho rõ những vấn đề bất cập trong thể chế hiện nay để từ đó có thể xác định được cách thức và giải pháp phù hợp. GSTS.KH Nguyễn Đình Đức đã có những trao đổi về vấn đề này.

 Theo Nhân dân TV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :