Video
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >   Video
[Video] Thế mạnh hàng đầu của ĐHQGHN là truyền thống học thuật được kế thừa từ ĐH Đông Dương đến ĐH Tổng hợp Hà Nội
ĐHQGHN có thế mạnh hàng đầu là truyền thống học thuật, được kế thừa từ Đại học Đông Dương, Đại học Quốc gia Việt Nam và Đại học Tổng hợp Hà Nội. Các nhà khoa học của ĐHQGHN luôn tạo được một niềm tin học thuật trong giới nghiên cứu, đó là điều làm nên thương hiệu của ĐHQGHN hiện tại và cả sau này.
 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :