Video
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >   Video
[Video] Cơ hội và giải pháp trong đào tạo các ngành công nghệ - kỹ thuật trong bối cảnh CMCN 4.0
ĐHQGHN ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 4.0, với mục tiêu 25% quy mô sinh viên các ngành này trong thời gian tới. Do đó việc chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để phát triển các chương trình đào tạo về lĩnh vực này là một vấn đề cấp thiết hiện nay.

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :