Video
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >   Video
[ANTV] 92 mùa xuân của Đảng
Trong không khí Xuân mới Nhâm Dần, hôm nay kỷ niệm tròn 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022). 92 mùa xuân qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 cho đến nay; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như một vầng dương tỏa sáng, như ngọn đuốc dẫn đường cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao thác ghềnh, gian nan, thử thách. Cách mạng tháng Tám thành công và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã thể hiện tầm vóc vĩ đại của Đảng ta.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng tiếp tục khẳng định tầm vóc vĩ đại của mình. Đất nước với những chuyển mình và bước phát triển mạnh mẽ: Những đô thị cũ được hiện đại hóa; những đô thị mới đầy sức trẻ mọc lên; những đường quốc lộ mới dọc ngang đất nước; những khu công nghiệp được hiện đại hóa; quan hệ hợp tác quốc tế không ngừng được mở rộng.

Chặng đường lãnh đạo cách mạng 92 năm qua, Đảng ta luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội,  dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Ðảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Ðảng ta không có lợi ích gì khác”. Đây có thể xem là 1 yêu cầu Chủ tich Hồ Chí Minh đặt ra với trách nhiệm cao cả và nặng nề cho toàn Đảng, cho tất cả mỗi đảng viên. Đảng vĩ đại là điều được khẳng định, nhưng sự vĩ đại đó gắn liền với yêu cầu lớn lao là Đảng phải luôn nỗ lực vì lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc. Đó là điều bất biến, góp phần bảo đảm cho Đảng thực hiện tốt sứ mạng và vai trò lịch sử của mình.

Cùng trao đổi với GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Xem clip:

 Theo ANTV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :