Video
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >   Video
[TH Quốc Hội] Trao quyền tự chủ cao hơn cho 2 đại học quốc gia
Dù đã được quy định trong luật, nhưng trong thực tiễn triển khai, việc tổ chức và hoạt động của các mô hình cơ sở giáo dục đại học cũng nảy sinh một số vướng mắc, bất cập. Đó là nhận định chung tại hội thảo "Về mô hình tổ chức, hoạt động của các đại học ở Việt Nam" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức vừa qua.

 Phan Hằng – Khánh Hoàng - Theo TH Quốc hội
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :