Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Diễn đàn Giám đốc bốn Đại học Đông Á lần thứ 16

Ngày 12/11/2014, ĐHQGHN sẽ tổ chức Diễn đàn Giám đốc bốn đại học chủ chốt ở Đông Á (BESETOHA) lần thứ 16 với chủ đề “Vai trò của giáo dục đại học đối với tăng trưởng xanh” (The Role of Universities in Green Growth).
Diễn đàn Giám đốc bốn đại học chủ chốt ở Đông Á - bao gồm Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam) gọi tắt là BESETOHA được luân phiên tổ chức hàng năm tại bốn quốc gia. Đây là nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo, quản lý đại học, các nhà khoa học nhằm trao đổi, thảo luận về những vấn đề hiện tại và định hướng về giáo dục đại học trong tương lai. Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức năm 1999 tại Nhật Bản.
Tăng trưởng xanh là yếu tố quan trọng góp phần phát triển bền vững. Các quốc gia đều xây dựng chiến lược phát triển tăng trưởng xanh. Trong đó, các đại học có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tư vấn chính sách gắn với mô hình tăng trưởng xanh.
Trong khuôn khổ của Diễn đàn, các chuyên đề: Xây dựng chương trình đào tạo về tăng trưởng xanh; Cơ hội hợp tác nghiên cứu về công nghệ xanh; Xây dựng mô hình tăng trưởng xanh - kinh nghiệm và cơ hội được trình bày và cũng tại Diễn đàn lần này, các đại học chia sẻ quan điểm về vai trò, nhiệm vụ của đại học đối với tăng trưởng xanh gắn với đặc thù của từng quốc gia trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời đưa ra những cam kết của mình trong việc hỗ trợ hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực mới này. Đây là Diễn đàn để cac nhà khoa học có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận trực tiếp về các chủ đề liên quan nhằm triển khai các chương trình hợp tác cụ thể về Tăng trưởng xanh.
 

 Hồng Lâm - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :