Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Thông báo về Hội thảo về Quản trị Cảnh quan Rừng
Hội thảo Khởi động Khu vực của Mạng lưới Nghiên cứu Quản trị Cảnh quan Rừng (EXPLORE) dự kiến được tổ chức trực tuyến vào ngày 28 và 29 tháng 4 năm 2021(từ 9:00 SA đến 12:30) sử dụng phần mềm Zoom.

Mục tiêu chung của chương trình EXPLORE là hỗ trợ các chính phủ và xã hội dân sự sử dụng kết quả nghiên cứu chất lượng cao để cải thiện chính sách, khuôn khổ thể chế và đối thoại nhằm quản lý cảnh quan rừng bền vững và toàn diện hơn. Mạng lưới này do RECOFTC chủ trì, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR), và phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng địa phương, nhà đầu tư và công ty trong khu vực ASEAN.

Xem chi tiết tại đây

Link đăng ký tham dự:  https://forms.gle/k6iJPQKcapuABQYL6

Hạn đăng ký: 19/4/2021

Thông tin liên hệ Ban Thư ký Mạng lưới Nghiên cứu Quản trị Cảnh quan Rừng: explore.secretariat@recoftc.or

 Phú Lợi
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :