Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Cuộc thi Viết luận về ASEAN-Hàn Quốc năm 2021
Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc, Hiệp hội Hàn Quốc học Đông Nam Á, Đại học Brunei Darussalam, Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Quốc gia Xê-un, Hàn Quốc kêu gọi Cuộc thi Viết luận về ASEAN-Hàn Quốc năm 2021, mời sinh viên các trường đại học của ASEAN và Hàn Quốc chia sẻ quan điểm và kiến thức về mối quan hệ ASEAN và ASEAN-Hàn Quốc thông qua tham dự cuộc thi viết luận về quan hệ ASEAN-Hàn Quốc.

Ban Tổ chức mong muốn nhận được những bài viết sáng tạo và sâu sắc về cách ASEAN và Hàn Quốc để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững hơn trong tương lai. 

Chủ đề: chọn 01 trong 03 chủ đề:

1. Vai trò của Thanh niên trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa ASEAN và Hàn Quốc hướng tới quan hệ Đối tác ASEAN-Hàn Quốc bền vững và hướng tới tương lai.

2. Tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc trong việc khắc phục COVID-19 và xây dựng trở lại tốt hơn vì sự thịnh vượng hơn trong khu vực.

3. Tăng cường hợp tác ASEAN-Hàn Quốc trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực sông Mê Kông.

Điều kiện: Cuộc thi dành cho tất cả sinh viên đại học và sau đại học có quốc tịch ASEAN hoặc Hàn Quốc.

- Các bài nộp phải được cố vấn học tập (giáo sư hoặc giảng viên) xác nhận

- Ứng viên có thể gửi bài với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm, gồm tối đa 02 sinh viên, trong đó tất cả các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí trên mới được tham gia

Ngôn ngữ bài luận: tiếng Anh

Thời hạn nộp: 14 tháng 11 năm 2021

Thông báo người đạt giải: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Hồ sơ yêu cầu:

1) Bài luận

2) Tóm tắt

3) Đơn đăng ký (của người tham gia)

4) Thư đề xuất (của cố vấn) 

 Ban HT&PT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :