HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Đối tác quốc tế  >   Châu Âu
Trường đại học Liverpool

Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác: 22/12/2010
Đại học Liverpool được thành lập năm 1881, là một trong 20 trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Anh. Trường có tổng cộng 400 chương trình bao gồm 54 lĩnh vực.
Đại học Liverpool có 3 trường thành viên: Trường Y và Khoa học cuộc sống, Trường Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Khoa Tự nhiên và Kỹ thuật.
Đại học Liverpool có 5000 cán bộ, trong đó có 1400 giảng viên và 800 nghiên cứu viên. Các hướng nghiên cứu mạnh của Đại học Liverpool tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Công nghệ, Y tế, công nghệ sinh học và khoa học tự nhiên. Đặc biệt, Đại học Liverpool đã đạt được 8 giải Nobel.
 

 Ban Quan hệ Quốc tế - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :