Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 1999

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

43.

1.

29/3/1999

Konkuk university, Korea

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

44.

2.

23/4/1999

Guizhou University, China

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice-President of VNU

45.

3.

23/4/1999

Chungnam National University, Korea

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

46.

4.

26/4/99

Kyung Hee University ( Korea )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

47.

5.

2/8/1999

Texas Tech University ( USA )

Prof. Dao Trong Thi

Vice-President of VNU

48.

6.

19/8/1999

Vrije Universiteit Brussel (Belgium)

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

49.

7.

15/10/1999

Tokai Gakuen University

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice-President

50.

8.

18/10/1999

Henan University (China)

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

51.

9.

20/8/1999

Osaka University of Foreign Studies (Japan)

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

52.

10.

15/12/1999

National University of Tokyo, Japan

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :