Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2000

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

53.

1.

1/1/2000

Showa Women’s University, Japan

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

54.

2.

6/1/2000

Chonbuk University (Korea)

Prof. Nguyen Van Dao

President

55.

3.

5/6/2000

The University of Queensland (Australia)

Prof. Nghiem Dinh Vy

Vice -President of VNU

 

56.

4.

13/6/ 2000

Wageningen University, (Netherlands)

Prof. Dang Duc Nga

Director of Academic Affairs Department

57.

5.

14/6/ 2000

RMIT (Melbourne)

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice -President of VNU

58.

6.

25/7/2000

Chungwoon University, Korea

Prof. Nguyen Van Dao

President

59.

7.

11/9/2000

Oregon University, (USA)

Prof. Nguyen Van Dao

President

60.

8.

5/10/2000

Brest University (France)

Prof. Nguyen Van Dao

President

61.

9.

12/10/2000

Southeast University (China)

Prof. Nguyen Van Dao

President

62.

10.

16/10/2000

Chungbuk National University (Korea)

Prof. Nguyen Van Dao

President

63.

11.

24/10/2000

Tehran University (Iran)

Prof. Nguyen Van Dao

President

64.

12.

5/11/2000

4 đại học

Prof. Nguyen Van Dao

65.

13.

6/11/2000

Kumamoto Gakuen University (Japan)

Prof. Nguyen Van Dao

President

66.

14.

13/11/2000

Royal Melbourne Institute of Technology (Australia)

Prof. Nguyen Van Dao

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :