Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2001

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

67.

1.

12/4/2001

Bohang University of Science and Technology, Korea

Prof. Nguyen Van Dao

President

68.

2.

12/4/2001

University of New England

New South Wales, Australia

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice -President of VNU

Nguyen Thi My Loc

69.

3.

17/5/2001

University of Amsterdam, The Netherlands

Prof. Nguyen Van Dao

President

70.

4.

14/5/2001

University of Paris Sud XI

Prof. Nguyen Van Dao

President

71.

5.

19/7/2001

Sun Moon University (Korea)

Prof. Dao Trong Thi

President

72.

6.

24/7/2001

The University of New South Wales, Sydney, Australia

Prof. Dao Trong Thi

President

73.

7.

21/9/2001

Waseda University, Japan (ký l¹i)

Prof. Dao Trong Thi

74.

8.

10/2001

United Business Institutes, Brussels (Belgium)

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice - President

75.

9.

10/2001

Chungwoon University, Korea

Prof. Dao Trong Thi

76.

10.

26/11/2001

The University of South Florida, USA

 

Prof. Dao Trong Thi

President

77.

11.

11/12/2001

RMIT International University,

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :