Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2002

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

78.

1.

28/1/2002

National University of Laos

Prof. Nguyen Đuc Chinh

Vice-President

79.

2.

25/3/2002

University of Greifswald (Germany)

Prof. Dao Trong Thi

President

80.

3.

4/2002

Changwon National University

Prof. Dao Trong Thi

President

81.

4.

15/4/2002

Korean Foundation for Advance Study

Prof. Dao Trong Thi

President

82.

5.

17/4/2002

University of Oregon. USA

Prof. Dao Trong Thi

President

83.

6.

8/5/2002

National Yulin University, Taiwan

Prof. Dao Trong Thi

President

84.

7.

14/5/2002

§¹i häc N¨ng l­îng M¸t-xc¬-va, Nga

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

85.

8.

12/6/2002

University of PARIS VI

Prof. Dao Trong Thi

President

86.

9.

19/6/2002

JICA Vietnam Office

Prof. Dao Trong Thi

President

87.

10.

 

MEI, Rusia

Prof. Dao Trong Thi

President

88.

11.

1/7/2002

University of Washington, USA

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

89.

12.

2/7/2002

California, Fullerton, Mü

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

90.

13.

26/8/2002

Vocational and Technical Education Institutions in Taiwan, ROC

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

91.

14.

27/8/2002

RMIT International University Vietnam

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

92.

15.

27/9/2002

The University of Hawai’i, Mü

Prof. Dao Trong Thi

President

93.

16.

3/10/2002

Fachhochule Stralsund/University of Applied Sciences, Germany

Prof. Mai Trong Nhuan

Vice - President

94.

17.

7/10/2002

Changwon National University, Korea

Prof. Dao Trong Thi

President

95.

18.

7/10/2002

Universities Participating in International Conference of Academia 2002

Prof. Dao Trong Thi

President

96.

19.

10/10/2002

Kangwon National University, Korea

Dr. Vu Ngoc Tu

International Relations Department

97.

20.

11/11/2002

The University of New South Wales, Australia

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

98.

21.

14/11/2002

Humboldt Berlin University, Germany

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

99.

22.

16/12/2002

Osaka University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

100.

23.

2002

The University of Melbourne, Australia

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

101.

24.

23/12/2002

 

University of Rouen, France

Prof. Dao Trong Thi

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :