Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2005

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

128.

1.

15/2/2005

Osaka University of Foreign Studies

Prof. Dao Trong Thi

President

129.

2.

8/2/2005

L’UniversitÐ Laval, QuÐbec, Canada

Prof. Dao Trong Thi

President

130.

3.

14/3/2005

Toshiba Corporation, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

131.

4.

17/3/2005

The University of the Ryukyus

Prof. Dao Trong Thi

President

132.

5.

25/3/2005

Macquarie University -sydney, Australia

Prof. Dao Trong Thi

President

133.

6.

28/3/2005

National University of Laos

Prof. Dao Trong Thi

President

134.1

7.

25/5/2005

National Chung Hsing University, Taiwan

Prof. Dao Trong Thi

President

135.

8.

25/5/2005

Kao Yuan University, Taiwan

Prof. Dao Trong Thi

President

136.

9.

9/6/2005

North Carolina State University, USA

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

137.

10.

7/6/2005

Japan Advanced Institute of Science and Technology

Prof. Dao Trong Thi

President

138.

11.

3/6/2005

National University of Kaohsiung, Taiwan

Prof. Mai Trong Nhuan

Vice - President

139.

12.

16/4/2005

La Trobe University

Prof. Vu Minh Giang

140.

13.

22/6/2005

The Oklahoma State Regents for Higher Education

Prof. Dao Trong Thi

President

141.

14.

27/6/2005

Shu-te Iniversity, Taiwan

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

142.

15.

30/6/2005

Tokyo University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

143.

16.

26/7/2005

Dalhousie University, Canada

Prof. Dao Trong Thi

President

144.

17.

16/8/2005

Kansai University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

145.

18.

25/10/2005

Posco TJ Park Foundation, Korea

Prof. Dao Trong Thi

President

146.

19.

20/10/2005

Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

Vice – President

147.

20.

17/11/2005

Chungwoon University, Korea

Prof. Dao Trong Thi

President

148.

21.

20/12/2005

The University of the West of England, Bristol

Prof. Dao Trong Thi

President

 

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :