Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2011

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

244.

1.

1/4/2011

San Diego, California

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

245.

2.

8/3/2011

The University of Chicago, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

246.

3.

30/3/2011

JAIST, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

247.

4.

24/4/2011

China Unversity of Political Science and Law, China

Prof. Mai Trong Nhuan

President

248.

5.

10/5/2011

Ehime University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

249.

6.

24/5/2011

Chinese Culture University,Taiwan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

250.

7.

23/5/2011

University of Newcastle upon Type

Prof. Vu Minh Giang

Vice- President

251.

8.

30/5/2011

JAIST (VNU, Hanoi-JAIST Project Office)

Prof. Vu Minh Giang

Vice- President

252.

9.

2/6/2011

National Chiao Tung University, Taiwan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

253.

10.

26/7/2011

California Miramar University, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

254.

11.

26/7/2011

California Miramar University, USA and Bao Son Group, Vietnam

Prof. Mai Trong Nhuan

President

255.

12.

5/8/2011

Korea Investment Management Co.,LTD

Assoc. Prof. Dr. Phạm Trọng Quat

Vice-President

256.

13.

22/9/2011

JAIST, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

257.

14.

29/9/2011

University of Amsterdam, Netherlands

Prof. Mai Trong Nhuan

President

258.

15.

2/10/2011

Tashkent State Institute of Oriental Studies,Uzbekistan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

259.

16.

5/10/2011

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Prof. Mai Trong Nhuan

President

260.

17.

12/10/2011

Geneva University, Switzerland

(Student and Staff exchange)

Prof. Phung Xuan Nha

Vice-President

261.

18.

24/10/2011

The Royal Institute of Technology (Kungliga Tekniska Hogskolan), Stockholm, Sweden

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

262.

19.

3/11/2011

L’Université de Rennes 1, France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

263.

20.

14/11/2011

JAIST (Ký lại)

Nhân chuyến làm việc của GĐ (Duy) tại Nhật

Prof. Mai Trong Nhuan

President

264.

21.

25/11/2011

National Pingtung University of Science and Technology

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

265.

22.

6/12/2011

Vrije Universiteit Brussel, Belgium

Prof. Mai Trọng Nhuận

President

266.

23.

8/12/2011

University of Newcastle upon Type (Joint Graduate Education Programs)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

267.

24.

8/12/2011

The University of Nottingham (Graduate Education Programs)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

268.

4.

7/10/2011

Claude Bernard Lyon 1 University, France (Member of University of Lyon)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

 

269.

5.

7/10/2011

University of Montreal, France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :