Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2012

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

268.

1.

8/01/2012

Nagoya University, Japan

(Academic Exchange and cooperation)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

269.

2.

8/01/2012

Nagoya University, Japan

(Student Exchange)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

270.

3.

16/1/2012

Saint Petersburg University, Russia (Staff exchange)

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

271.

4.

7/10/2011

Claude Bernard Lyon 1 University, France (Member of University of Lyon)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

 

272.

5.

7/10/2011

University of Montreal, France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

273.

6.

22/2/2012

Jeju National University, Korea

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

274.

7.

9/2/2012

Osaka University, Japan (Extention)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

275.

8.

7/3/2012

National University of Singapore

Prof. Mai Trong Nhuan

President

276.

9.

13/3/2012

Meiji University, Japan (Letter of Intent)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

277.

10.

13/3/2012

Kyoto University (Student Exchange Agreement)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

278.

11.

13/3/2012

Kanagawa University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

279.

12.

28/3/2012

UMAP International Secretariat

Prof. Vu Minh Giang

Vice - President

280.

13.

29/3/2012

The University of Delhi, India

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

281.

14.

29/3/2012

The Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

282.

15.

30/3/2012

JAIST, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

283.

16.

9/4/2012

Kyoto Prefecture, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

284.

17.

27/4/2012

San José State University, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

285.

18.

8/5/2012

National Sun Yat-sen University, Taiwan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

286.

19.

10/5/2012

University of La Rochelle, France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

287.

20.

22/5/2012

Đại học Tổng hợp Liên bang Ural mang tên Tổng thống đầu tiên của Liên Bang Nga Boris Yeltsin

Prof. Mai Trong Nhuan

President

288.

21.

29/5/2012

Far East Federal University, Aladivostok, Russia

Prof. Phung Xuan Nha

Vice-President

289.

22.

18/7/2012

University of Tsukuba, Japan (MOU khung và trao đổi sinh viên)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

290.

23.

19/7/2012

The University of Iowa, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

291.

24.

26/7/2012

National University of Laos

Prof. Mai Trọng Nhuan

President

292.

25.

26/7/2012

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Prof. Mai Trong Nhuan

President

293.

26.

1/8/2012

Kim Il Sung University, DPR of Korea (Đại học Kim Nhật Thành)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

294.

27.

23/8/2012

Kangawa University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

295.

28.

23/8/2012

Kangawa University, Japan (Student Exchange)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

296.

29.

11/9/2012

Helvietmed, Switzeland

GS. Mai Trọng Nhuận

President

297.

30.

18/9/2012

University of La Rochelle, France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

298.

31.

23/9/2012

Compagnie Europeenne d’Intelligence Strategique (Công ty chiến lược tri thức Châu Âu)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

299.

32.

24/9/2012

AUF

Prof. Mai Trong Nhuan

President

300.

33.

1/11/2012

The ASEAN + 3 University Network

Assoc. Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

301.

34.

3/11/2012

Shimadzu Corporation , Japan

Prof. Mai Trọng Nhuận

President

302.

35.

3/11/2012

Shimadzu Corporation , Japan (Agreement on Establishment of Centre of Excellence)

Prof. Mai Trọng Nhuận

President

303.

36.

16/11/2012

University of Claude Bernard Lyon, France

Prof. Mai Trọng Nhuận

President

304.

37.

14/12/2012

BESETOHA (gia hạn)

Prof. Vũ Minh Giang

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :