Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2013

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

305.

1.

24/1/2013

Mahidol University, Thailand

Prof. Phung Xuan Nha

Standing Vice-President

306.

2.

20/3/2013

University of Houston, USA

Prof. Phung Xuan Nha

President

307.

3.

14/5/2013

Lomonosov Moscow State University, Russian Federation

Prof. Phung Xuan Nha

President

308.

4.

28/5/2013

Mahidol University, Thailand

Prof. Phung Xuan Nha

President

309.

5.

8/6/2013

Sunwah Foundation, Hong Kong

Prof. Phung Xuan Nha

President

310.

6.

9/3/2013

Kuban State University, Russia

Prof. Phung Xuan Nha

President

311.

7.

19/7/2013

The University of Queensland, Australia

Prof. Phung Xuan Nha

President

312.

8.

16/3/2013

Uppsala University, Sweden

Dr. Nguyen Thi Anh Thu

Director

Department of Cooperation and Development

313.

9.

14/10/2013

University of Canberra, Australia

Prof. Phung Xuan Nha

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :