Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2015

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

329.

1.

07/01/2015

Peking University, China

Prof. Phung Xuan Nha

President

330.

2.

10/02/2015

Kumamoto Gakuen University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

331.

3.

23/03/2015

Nanhua University, Taiwan (Đại học Nan Hoa)

Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

332.

4.

03/04/2015

The University of Tokyo, Japan

Prof. Phung Xuan Nha

President

333.

5.

09/06/2015

Agence Universitaire dela Francophonie (AUF)

Prof. Nguyen Hoang Hai

Vice – President

334.

6.

12/06/2015

IPAG Business School, France

Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

335.

7.

20/06/2015

Jinan University, China

Prof. Phung Xuan Nha

President

336.

8.

03/07/2015

Kinki University, Japan

Prof. Phung Xuan Nha

President

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :