Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2016

 

TT

Thứ tự theo năm

Thời gian

Tổ chức

Người ký

337

1

4/1/2016

Kyoto University, Japan

Prof. Phung Xuan Nha

President

338

2

20/3/2016

IPAG Business School, France

Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

339

3

9/6/2016

Sunwah Foundation

Prof. Nguyen Kim Sơn

Acting Vice – President

340

4

28/6/2016

Moscow Power Engineering Institute  - MPEI (Đại học Kỹ thuật Năng lượng Mát-xcơ-va

PGĐ TT. Nguyễn Kim Sơn

Acting Vice-President

341

5

20/7/2016

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

Prof. Nguyen Hoang Hai

Vice-President

342

6

15/8/2016

Kyushu University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

President

343

7

6/9/2016

Escole Polytechnique, France (Đại học Bách khoa Paris)

Prof. Nguyen Kim Son

President

344

8

12/8/2016

The University of Adelaide, Australia

Prof. Nguyen Kim Son

President

345

9

7/11/2016

University College Cork, Ireland

Prof. Nguyen Kim Son

President

346

10

15/11/2016

Far East Polytex (Vietnam) Limited  and Yuan Ze University (ĐH Nguyễn Chí)

Prof. Nguyen Kim Son

President

347

11

15/11/2016

Far East Polytex (Vietnam) Limited  and Yuan Ze University (ĐH Nguyễn Chí) – Về thông tin, báo chí

Prof. Nguyen Kim Son

President

348

12

12/10/2016

L’Université Claude Bernard Lyon 1, France (Đại học Claude Bernard Lyon 1)

Prof. Nguyen Kim Son

President

349

13

18/11/2016

Université Rennes 1, France (Đại học Rennes 1)

Prof. Nguyen Kim Son

President

350

14

22/12/2016

University of Arizona, USA

Prof. Nguyen Kim Son

President

351

15

16/12/2016

Kumamoto Gakuen University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

President

352

16

16/12/2016

Kumamoto Gakuen University, Japan

(Student Exchange)

Prof. Nguyen Kim Son

President

353

17

18/1/2017

Kyoto University, Japan (Student Exchange Agreement)

Prof. Nguyen Kim Son

President

 

 VNU Media - Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :