Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách các văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2020

 

TT

Thời gian

Đối tác

Người ký

1.      

8/4/2020

Lunghwa University of Science and Technology, Taiwan

Prof. Nguyen Kim Sơn

President

2.      

9/2020

Aix Marseille Université (Đại học Aix Marseille), France

Prof. Nguyen Kim Sơn

President

3.      

14/10/2020

The University of Tsukuba, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

President

4.      

14/10/2020

Trường Đại học Nantes, France (L’Université De Nantes)

Prof. Nguyen Kim Son

President

5.      

30/10/2020

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

6.      

12/11/2020

The University of Texas, USA

Prof. Phạm Bảo Sơn

Vice-President

7.      

23/12/2020

University of Barcelona, Spain

Prof. Phạm Bảo Sơn

Vice-President

 

 Ngọc Huấn
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :