HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
Các hội thảo quốc tế năm 2022 (cập nhật tháng 3/2022)

  

STT

Tên Hội thảo

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1.      

Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về Năng lượng, cơ sở hạ tầng và môi trường

13/01

Trường Đại học Công nghệ

2.      

Hội thảo "Các hợp chất Humic-Sản phẩm chuyển dịch nông nghiệp hữu cơ cho phát triển bền vững"

13/01

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3.      

Khóa học "Chống buôn bán động vật hoang dã trái phép"

13-25/01

Khoa Luật

4.      

Hội thảo "Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á"

14/01

Trường Đại học Ngoại ngữ

5.      

Hội thảo "Máy tính tập lệnh thu gọn thế hệ 5-Việt Nam 2022" (RISC-V)

15/01

Viện Công nghệ Thông tin

6.      

Hội thảo "Đổi mới khoa học trái đất, kinh tế tuần hoàn và tính bền vững"

11-12/02

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7.      

Hội thảo "Tham vấn khung báo cáo bụi PM2.5 và tác động sức khỏe tại Việt Nam năm 2021"

10/3

Trường Đại học Công nghệ

8.      

Tọa đàm công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam "Việt Nam-Một xã hội số"

16/3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

9.      

Hội thảo " Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh COVID-19"

21/3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10.   

Hội thảo quốc tế “Hợp tác giáo dục Việt Nam - châu Phi”

02/6

Viện Quốc tế Pháp ngữ

11.   

Hội thảo quốc tế “Công nghiệp sáng tạo: Quá khứ, hiện tại và tương lai”

11/8

Viện Quốc tế Pháp ngữ

12.   

Diễn đàn quốc tế Franconomics lần thứ IV-2022, chủ đề “Kinh tế tuần hoàn và cơ hội hợp tác trong không gian Pháp ngữ”

25/10

Viện Quốc tế Pháp ngữ

13.   

Hội thảo quốc tế “Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực của các nước phương Nam”

26/10

Viện Quốc tế Pháp ngữ

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :