Hội nghị - Hội thảo
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
HỘI THẢO QUỐC TẾ

HỘI THẢO QUỐC TẾ

             

STT

TÊN HỘI THẢO

TITLE

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ORGANIZATION

 

 

Tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý IV và năm 2019

Seminar "Announcing the macro economic report of Vietnam in the fourth quarter and the whole of 2019"

16/01/2020

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

 

Hội thảo tập huấn về đổi mới hoạt động giảng dạy

Training Worshop on Teaching innovation

17-21/02/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

 

HT "An ninh lương thực và bảo trợ xã hội cho đối tượng dễ bị tổn thương ở khu vực hạ lưu sông Mê Công"

Worshop on Food Security and Social protection for vulnerable groups in lower Mekong region"

26/02/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

 

Diễn đàn khoa học quốc tế "Trường học ngày mai-công dân tương lai"

Symposium on "Tomorrow schools, Future Citizens"

30-31/3/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

 

Hội thảo "Giáo dục tại các nước đang phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số"

Worshop on "Education in developing countries in the context of digital transformation"

18-19/4/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

 

Hội thảo "Lãnh đạo và quản lý trong thời đại chuyển đổi số"

Worshop on "Leadership and Management in the context of digital transformation"

22/5/2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

 

Hội thảo "Vật lý lượng tử: Thông tin lượng tử, tính toán lượng tử và ứng dụng"

International Worshop and School of Quantum Physics: Quantum information, Quantum Computation and Applications

26/7-01/8/2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

 

 

Hội thảo trực tuyến "Quan hệ quốc tế ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương: Vai trò của EU và Mỹ"

International Relations in the Asia-Pacific: The Role of the EU and the US"

29/9/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

 

Hội thảo quốc tế "An ninh môi trường tại Việt Nam: Từ lý thuyết tới chính sách và thực tiễn"

Environmental Security in Vietnam: From Theory to Policy and action"

01 ngày tháng 10/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

 

Hội thảo trực tuyến "Vai trò của lịch sử đối với kiến tạo hòa bình và phát triển ở Đông Á"

The Role of History in Peacebuilding and Development in East Asia

09-10/10/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

 

Hội thảo phát triển kinh tế Việt nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

Workshop on Vietnam's economic development in the context of global change

15/10/2020

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

 

Hội thảo quốc tế "Kỷ niệm 70 năm quan hệ hữu nghị Việt-Nga"

Worshop on "70th Anniversary of Viet-Nga Frienship"

16/10/2020

Khoa Quốc tế

VNU International School

 

 

Tọa đàm trực tuyến "Tre với biến đổi khí hậu"

Online Worshop "Bamboo with climate change"

19/10/2020

Khoa các Khoa học liên ngành

VNU School of Interdisciplinary Sciences

 

 

Hội nghị quốc tế lần thứ 18 về Các phương pháp tự động kiểm chứng và phân tích hệ thống

The 18th Internatonal Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis

19-23/10/2020

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

 

 

Tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý III/2020

Workshop to publish macroeconomic report quarter III / 2020

21/10/2020

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

 

Diễn đàn quốc tế Franconomics Doanh nghiệp-Đại học-Địa phương "Từ khởi nghiệp tới khỏi nghiệp thông minh"

International Forum "From start-up to smart-up"

22-23/10/2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

 

Hội thảo "Du lịch thông minh: hướng tới sự phát triển bền vững và hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường"

Worshop on "Smart Tourism: Toward to the Sustainable Development, a Harmony of Economy, Cuture and Development"

23/10/2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

 

Hội thảo "Các xu hướng mới trong đánh giá và đảm bảo chất lượng GD"

Worshop on "New trends in Educational Assessment and Quality Assurance"

24-25/10/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

 

HT "Công nghệ và quản lý xanh 2020"

International Forum "Green Techonology and Management"

22/10/2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

 

 

Hội nghị Châu Á-TBD lần thứ 34 về Ngôn ngữ, thông tin và tính toán

The 34th Asia-Pacific Conference on Language, Information and Computation

24-26/10/2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

 

 

Hội thảo quốc tế năm 2020 và Diễn đàn lần thứ 10 về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Hán ở khu vực Đông Á tại Trường Đại học Ngoại ngữ

2020 International Conference graduate research symposium and 10th East Asia Chinese teaching forum at the University of Language and International Studies

25/10/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ

VNU University of Languages and International Studies

 

 

Hội thảo quốc tế trực tuyến "Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng: Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên số"

Online international Worshop ""Governance and anti-corruption: Opportunities and challenges in the digital age"

27-28/10/2020

Khoa Luật

VNU Faculty of Law

 

 

Hội thảo trực tuyến "Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn"

Online International Conference on Translation  4.0: Training, research and practice"

27/10/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ

VNU University of Languages and International Studies

 

 

Hội nghị quốc tế chuyên đề về Chuỗi cung cấp thực phẩm

International symposium on Food Supply Chain

5/11/2020

Trường Đại học Việt Nhật

VNU University of Vietnam-Japan

 

 

Tọa đàm "Nghiên cứu dòng vốn FDI vào khu vực ASEAN: Đặc điểm chính và các yếu tố quyết định"

Workshop "Research on FDI inflows into the ASEAN region: Key features and decisive factors"

11/11/2020

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

 

Diễn đàn kinh tế thương mại Việt-Đức

Vietnam-Germany Economic and Trade Forum

12/11/2020

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

 

Hội thảo "Bảo vệ quyền con người của phụ nữ trong tư pháp hình sự"

Online Workshop "Protection of women's human rights in criminal justice"

12-13/11/2020

Khoa Luật

VNU Faculty of Law

 

 

Hội thảo "Chủ nghĩa dân tộc ở Ấn Độ và gợi ý cho Việt Nam"

Workshop "Nationalism in India and suggestions for Vietnam"

18/11/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

 

Diễn đàn Nông nghiệp mùa thu 2020

2020 Fall Agriculture Forum

19/11/2020

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

 

Hội thảo "Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư nhằm phát huy lợi thế so sánh của các tỉnh miền núi phía Bắc"

Workshop "Improving business environment, facilitating trade and investment to promote comparative advantage of Northern mountainous provinces"

24/11/2020

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

 

Tọa đàm "Bia hậu trong di sản văn khắc Hán Nôm Việt Nam"

Worshop on "Donation stele in the heritage of Vietnamese inscription"

24/11/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

 

Hội thảo quốc tế “Pháp điển hóa luật tư”

Online workshop "Legalized private law"

25/11/2020

Khoa Luật

VNU Faculty of Law

 

 

Hội thảo quốc tế "Pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng"

Online International Workshop "Laws on Corruption of Assets"

26/11/2020

Khoa Luật

VNU Faculty of Law

 

 

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 "Ứng dụng CNTT trong Nông nghiệp khu vực châu Á-TBD"

The 13th International Confernce on Asia-Pacific Federation for Information Technology in Argriculture

26-28/11/2020

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

 

 

Hội thảo "An Ninh nước và quản lý lưu vực sông"

Worshop on "Water's Security" 

27/11/2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

 

Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương IEEE lần thứ 16 về mạch và hệ thống

The 16th IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and System

08-10/12/2020

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

 

 

Diễn đàn hợp tác quản trị anh ninh phi truyền thống khu vực ASEAN

ASEAN Regional Non-Traditional Security Governance Cooperation Forum

07-08/12/2020

Khoa Quản trị và Kinh doanh

VNU-School of Business and Management

 

 

Hội thảo Quốc tế "Nhân học và phát triển ở Việt Nam đương đại"

Anthropology and Development in Contemporary Vietnam

16/12/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

 

Hội thảo "Tương lai Hàn Quốc học ở Đông Nam Á: Toàn cầu hóa và địa phương hóa"

"The future of Korean Studies in the Southeast Asia: Globlization and Localization"

17-18/12/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

 

Hội thảo "Giáo dục sớm trong thời đại công nghệ: Những cơ hội và thách thức"

Worshop on "Early education of Technology: Opportunities and chanlleges" 

28/12/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

 

Hội nghị Analytica Việt nam 2021

Analytica Vietnam Conference 2021

14-15/4/2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

 

 

 Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :