Hội nghị - Hội thảo
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
Kế hoạch tổ chức các hội thảo quốc tế năm 2021

 

STT

TÊN HỘI THẢO

TITLE

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ORGANIZATION

 

Tọa đàm "Đóng góp của các nữ đại biểu dân cử trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2020"

Workshop "Contribution of female elected deputies in the development of Vietnam in the period 2016-2020"

4/2/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

Hội thảo trực tuyến "Pháp luật về Hình phạt tử hình ở Châu Á"

Online seminar "Laws of the death penalty in Asia"

18-19/2/2021

Khoa Luật

VNU Faculty of Law

 

Hội nghị Analytica Việt Nam 2021

Analytica Vietnam Conference 2021

14-15/4/2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

 

Tọa đàm "Công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam: Việt nam với tư cách là một xã hội già hóa"

Workshop "Publishing a national report on Vietnam: Vietnam as an aging society"

15/4/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

Hội thảo "Pháp luật về chống tra tấn ở châu Á"

Workshop "Laws against torture in Asia"

15-16/4/2021

Khoa Luật

VNU Faculty of Law

 

Tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý I/2021

Seminar on publishing macroeconomic report of Vietnam quarter I / 2021

20/4/2021

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

Hội thảo "Những vấn đề an ninh và phát triển trong bối cảnh mới"

Workshop "Security and development issues in a new context"

27/4/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

Hội nghị quốc tế chuyên để Khoa học và Công nghệ môi trường Việt Nam lần thứ nhất

The 1st Vietnam Symposium on Environmental Sciences and Technology"

15/5/2021

Trường Đại học Việt Nhật

VNU University of Vietnam-Japan

 

Tọa đàm phiên 2 "Đóng góp của các nữ đại biểu dân cử trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2020"

Seminar session 2 "Contributions of elected female deputies to the development of Vietnam in the period 2016-2020"

18/5/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

Hội thảo "Mô hình rủi ro để cải thiện khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng đối với bão lụt"

Workshop on "Risk modeling to improve infrastructure resilience to typhoons"

25-26/5/2021

Trường Đại học Việt Nhật

VNU University of Vietnam-Japan

 

Xê-mi-na "ASEAN và cuộc chiến chống đại dịch COVID-19"

ASEAN and COVID-19 Fight

26/5/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

Tọa đàm "Hàn Quốc tại Việt nam và Việt Nam tại Hàn Quốc"

Seminar "Korea in Vietnam and Vietnam in Korea"

01/6 và 15/6/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

Hội thảo "Pháp luật về phòng ngừa lao động trẻ em ở Đông Nam Á"

Workshop on "Law on prevention of child labor in Southeast Asia"

3/6/2021

Khoa Luật

VNU Faculty of Law

 

Hôi thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2020

Workshop to Announce POBI Provincial Budget Publicity Index 2020

3/6/2021

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

Hội thảo "Giáo dục đại học và chuyển đổi số: Khi thách thức là cơ hội"

Workshop "Higher education and digital transformation: When challenges are opportunities"

4/6/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

Hội thảo quốc tế 'Diễn đàn lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm"

1st Hanoi International Forum on Pedagogical and and Educational Sciences

21/10/2021

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

Diễn đàn quốc tế Franconomics lần thứ "Chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững"

The 3th Franconomics International Forum "Digital transformation towards sustainable development"

21/10/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

Hội thảo "Nông nghiệp thông minh: Tiềm năng và hiện thực"

Workshop "Smart Agriculture: Potentials and Realities"

22/10/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

Hội thảo "Trí tuệ nhân tạo: Nhân tính và đạo đức"

Workshop "Artificial Intelligence: Humanity and Ethics"

26/11/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 Ngọc Huấn
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: 1   |